Opis stanowiska:
Oferta pracy dla studenta 5 roku lub osoby po studiach kierunek Inżynieria Środowiska, przynajmniej półroczne doświadczenie przy projektowaniu instalacji wod-kan