Opis stanowiska:
Do kogo kierowane jest ogłoszenie?
- Poszukujemy studentów wydziału Inżynierii Środowiska (preferowani studenci PW).
- Poszukujemy osób chcących poszerzać swoją wiedzę.
- Poszukujemy osób, które potrafią wykorzystać dostępne źródła wiedzy w rozwiązywaniu napotykanych trudności.
- Poszukujemy osób posługujących się programem AutoCad.
- Poszukujemy osób dokładnych i zaangażowanych.

Wymagania:
Co możemy zaoferować?
- Pracę nad różnorodnymi projektami.
- Zgrany zespół i miłą atmosferę.
- Naszą wiedzę praktyczną.

Dodatkowe informacje:
- Współpracę z praktykantami planujemy rozpocząć w lutym
- Okres współpracy zostanie ustalony indywidualnie.
- Praktyki bezpłatne
- Przed rozpoczęciem praktyk przeprowadzimy proces rekrutacji (będzie to rozmowa rekrutacyjna oraz weryfikacja posiadanej wiedzy, umiejętności).

Informujemy, iż będziemy kontaktować się tylko z wybranymi Kandydatami.
Aplikacje odrzucone zostaną zniszczone.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."