Gerodur - Nowoczesne rury do stosowania w technologiach bezwykopowych typu przewiert sterowany horyzontalny, relining, cracking statyczny burstlining oraz do układania bez wymiany gruntu i stosowania podsypki oraz zasypki piaskowej.
Oferujemy Państwu bezpośrednio z produkcji rury zgodnie z normą PAS 1075:
- typ 2 – PE 100 RC Protect (do układania bez potrzeby wymiany gruntu oraz stosowania podsypki i zasypki piaskowej, alternatywnie do przewiertu sterowanego z dużą ilością płuczki – bentonitu)
- typ 3 – Gerofit R (do układania bezwykopowego w każdych warunkach, przewiertów, renowacji, reliningu, crackingu statycznego burstliningu).
Rury PE HD wykonane z materiału PE RC Resistance to Crack (np. Borsafe HE3490-LS-H, HDPE XRC20B) o zdecydowanie podwyższonej odporności i wytrzymałości na zarysowania i naciski punktowe (powolna propagacja pęknięć) - zagrożenia, które występują zawsze podczas technik bezwykopowych (np. relining, cracking, płużenie, renowacja, przewiert sterowany) bądź to układania rurociągów bez wymiany gruntu i stosowania piaskowej podsypki i obsypki.
Rury Rcprotect są koekstrudowanymi rurami wielowarstwowymi wykonanymi ze specjalnego materiału PE 100 RC. Współwytłaczane warstwy gwarantują nierozerwalne połączenie. Warstwa zewnętrzna w zależności od zastosowania posiada odpowiedni kolor: woda pitna - niebieski, gaz - pomarańczowo - żółty, kanalizacja ścieki - brązowy. Konwencjonalne rury ze zwykłego PE HD w przypadku braku podsypki i obsypki piaskowej poddawane są zwiększonym obciążeniom punktowym przez kamienie i inne twarde elementy znajdujące się w rodzimym gruncie. W wyniku punktowych nacisków twardych elementów, obciążeń liniowych , obciążeń zewnętrznych (ruch drogowy, ziemia itp) oraz zmian ciśnienia wewnętrznego powstają pęknięcia naprężeniowe - powolna propagacja pęknięć - slow crack growth. Aby uniknąć tego efektu przy jednoczesnym zachowaniu znacznych oszczędności z tytułu braku podsypki i obsypki piaskowej należy właśnie zastosować rury warstwowe (jedno, dwu, trójwarstwowe XSC odpowiednik Wavin TS, Tytan, Multisafe) RC lub rury z płaszczem ochronnym wykonanym z PE lub modyfikowanego polipropylenu PP (Gerofit).
Możliwe jest łączenie rur poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe przy zachowaniu standardowych maszyn, kształtek i procedur. Oferujemy również wykonanie kształtek z tego samego materiału co rura - PE RC.
Więcej informacji na zapytanie.
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacje elektryczne i energetyczne
Wyświetleń: 2404