Typ RSE. Kocioł stalowy naścienny
Moc 10,9kW - 31,9kW
Grupa kotłów stalowych, naściennych, gazowych.
Typ RE 22 - otwarta komora spalania, produkcja wody kotłowej i wody sanitarnej. Moc cieplna 10,9 kW - 23,9 kW
Typ RE 23N - otwarta komora spalania, produkcja wody kotłowej i wody sanitarnej. niska emisja Nox. Moc cieplna 12 kW - 23,8 kW
Typ RSE 22 - zamknięta komora spalania, produkcja wody kotłowej. Moc cieplna 11 kW - 24,3 kW
Typ RSE 27 - zamknięta komora spalania, produkcja wody kotłowej. Moc cieplna 15 kW - 26,8 kW.
Typ RSE 32 - zamknięta komora spalania, produkcja wody kotłowej. Moc cieplna 16,9 kW - 31,9 kW.
Typ RSE 23/35 - zamknięta komora spalania, produkcja wody kotłowej i wody sanitarnej. Niska emisja Nox. Moc cieplna 12,2 kW - 24,8

Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja grzewcza i ciepłownicza
Wyświetleń: 602