Gość: Radek
2009-04-02 00:00
wentylacja 1 czy 2 otwory?
Rozdział 7 paragraf 93, punkt 3 z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi:
"W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu".
Jak to interpretowac? Czy w ankesie kuchannym wymagane sa bezwzglednie 2 otwory wentylacyjne? Czy moze drugi otwor jest wymaganay wylacznie w przypadku okapu?
Wedlug mnie powinny byc 2 kratki niezaleznie jaka wentylacje (grawitacyjna czy meczaniczna) przyjeto.
Prosze o opinie innych uzytkownikow tego forum.
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Gość: Deerhunter
2009-04-03 00:00
Re:wentylacja 1 czy 2 otwory?
Szanowny kolego, przytoczyć fragment opinii technicznej sporządzonej dla developera, którego interesowała ilość niezleżnych kanałów wentylacyjnych w przypadku gdy mamy aneks kuchenny z kuchenką elektryczną. Opinia jest sprzed paru laty a jej celem było odpowiedzenie na pytanie: czy można zaoszczędzić na ilości kanałów wentylacyjnych. Może się przyda:
W związku z Pana zapytaniem przedstawiam sposób rozwiązania wentylacji mechanicznej kuchni z aneksem jadalnym w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Podstawa opracowania:
Merytoryczna podstawę opracowania stanowią:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690).
2. Polska Norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - wymagania.
3. Zmiana Az3 do powyższej PN.
Cel opracowania:
Celem opracowania jest udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób należy rozwiązywać wentylację kuchni z aneksem jadalnym w budynkach mieszkalnych o wysokości do 25 m w sytuacji gdy kuchnia wyposażona jest w kuchenkę elektryczną i wentylację mechaniczną z okapem.
Analiza przepisów i aktów normatywnych:
Rozporządzenie [1] par.147. ust.1. :
"Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji (...)".
Rozporządzenie [1] par.148. ust. 2. :
" W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna (...) nie można stosować wentylacji grawitacyjnej".
Rozporządzenie [1] par. 93. ust.3. :
"W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu."
PN [2] pkt.2.1.4.:
"Dopuszcza się projektowanie wentylacji mechanicznej zdecentralizowanej, działającej niezależnie w każdym mieszkaniu (lub jego poszczególnych pomieszczeniach) i uruchamianej okresowo przez użytkownika mieszkania pod warunkiem skutecznego zabezpieczenia przed możliwością dotarcia usuwanego powietrza do innych mieszkań".
Zmiana Az3 [3] pkt.8
"Nie dopuszcza się równoczesnego stosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. W pomieszczeniach, w których występują źródła szkodliwych dla zdrowia substancji i/lub pary wodnej należy w okresie przerw w użytkowaniu zapewnić co najmniej półkrotną wymianę powietrza w ciągu godziny".
Zmiana Az3 [3] pkt.10
"Powietrze z pomieszczeń należy odprowadzać za pomocą przewodów indywidualnych, wyprowadzonych nad dach budynku".
Zakaz równoczesnego stosowania wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej jest wynikiem dążenia do ograniczenia negatywnego wpływu czynników zewnętrznych na działanie wentylacji grawitacyjnej w budynkach (patrz przedmowa do zmiany Az3). Porównując wyżej przedstawione zapisy ze sobą oraz analizując zjawiska termodynamiczne związane z użytkowaniem kuchni można wysnuć następujące wnioski:
1. W celu zapewnienia właściwych parametrów powietrza w pomieszczeniu kuchni z aneksem można stosować:
- pochłaniacze zapachów i tłustego kurzu (okapy nie usuwające powietrza z pomieszczenia wyposażone w filtr z węglem aktywnym) - nie zapewnia właściwego usuwania wilgoci z pomieszczeń,
- okapy usuwające powietrze znad kuchni do kanału wentylacyjnego zbiorczego obsługującego cały pion wentylacyjny, wyposażone w jeden wspólny wentylator funkcjonujące w sposób ciągły (24 h/ dobę) - rozwiązanie kłopotliwe ze względu na zagadnienia akustyczne oraz na możliwość łatwego zakłócenia pracy urządzeń przez poszczególnych użytkowników,
- okapy usuwające powietrze znad kuchni do indywidualnych kanałów wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach z jednoczesnym zapewnieniem wentylacji naturalnej wywiewnej funkcjonującej w trakcie przerw w użytkowaniu wentylacji mechanicznej. Kanał wentylacji naturalnej powinien być wyprowadzony ponad dach jako indywidualny dla każdego z mieszkań. Jego wlot powinien znajdować się nie więcej niż 15 cm poniżej płaszczyzny sufitu. Kanał ten nie może być drożny w trakcie pracy wentylacji mechanicznej.
2. W sytuacji, gdyby indywidualny kanał wentylacji mechanicznej od okapu kuchennego wykorzystać jako kanał wentylacji naturalnej spełniający powyższe warunki uniknąć można wykonywania podwójnej ilości kanałów wentylacyjnych z kosztownymi urządzeniami odcinającymi.
3. W celu realizacji tego rozwiązania okap należy przyłączyć do pojedynczego kanału wentylacyjnego za pomocą złączki wyposażonej w klapkę, która w czasie, gdy w kształtce panuje podciśnienie wywołane grawitacyjnym działaniem komina - jest otwarta, a w momencie zadziałania wentylatora okapu jest zamykana przez nadciśnienie.
Wniosek ostateczny:
Wentylację kuchni z aneksem jadalnym w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości do 25 m wyposażonych w kuchenki elektryczne zaleca się projektować i wykonywać z wykorzystaniem jednego indywidualnego dla każdego z mieszkań kanału wentylacyjnego, okapu wentylacyjnego wyposażonego w wentylator sterowany przez użytkownika. Okap należy podłączyć do kanału wykorzystując klapkę umożliwiającą pracę wentylacji grawitacyjnej w czasie, gdy wentylator nie działa. Otwór wywiewny wentylacji grawitacyjnej należy zlokalizować nie więcej niż 15 cm poniżej płaszczyzny sufitu
Gość: Maciej
2009-04-06 00:00
Re:wentylacja 1 czy 2 otwory?
Kolega Deerhunter ladnie nam to opisał (pisaliśmy zreszta o tym obaj w wątku pt. "wyniki kontroli kominiarskiej") Ja ze swojej strony dodam jeszcze pare aspektów związanych z tym zagadnieniem wynikających z praktyki.
W przypadku gdy właściciel mieszkania uzgodni taką zmianę funkcjonalną pomieszczeń, w trakcie budowy budynku przez developera, nie stanowi to wówczas większego problemu. W moim mieście nie dalej jak 2 miesiace temu wlaśnie w takim nowo budowanym bloku w kilku mieszkaniach zdecydowano sie na tzw "aneks kuchenny" i wybudowano dla tych aneksów niezależne konstrukcje kominowe - zresztą z wykonaniem dwóch indywidualnych przewodów kominowych z przeznaczeniem odpowiednio jeden dla przyłączenia okapu mechanicznego, drugi dla wentylacji grawitacyjnej.
Nie ma równiez problemu z takim rozwiązaniem w większości budynków (bloków), które powstały w latach 70 i 80 ubiegłego wieku. A to z bardzo prozaicznego powodu. Budynki te, a dokładniej mówiąc rozwiązania dla grawitacyjnej wentylacji wywiewnej mieszkań oparto o konstrukcje kominowe wybudowane w systemie zbiorczych przewodów kominowych :(((. W przypadku takiego rozwiązania nie wolno przyłaczać do otworów wentylacyjnych wykonanych w przewodach pomocniczych jakichkolwiek indywidualnych mechanicznych urządzeń wyciągowych.
Ostatecznie dochodzimy do najcześciej spotykanego problemu w budynkach opartych o indywidualne przewody wentylacji grawitacyjnej. W wiekszości budynków z ostatnich 20 lat konstrukcje kominowe (najczęściej dwurzędowe) znajdowały się pomiędzy łazienką a kuchnią. Wykonanie aneksu kuchennegow tzw. "dużym" pokoju (znajdującym się najczęściej za pomieszczeniem łazienki) wiąże się z tym, że zarówno okap jak i nazwijmy najprojciej kartkę dla wentylacji grawitacyjnej należy przyłaczyć do "oryginalnego" kuchennego przewodu kominowego leżakami przechodzącymi przez całą łazienkę. I tu problem bo w większości budynków łazienka ma między 2-3 metry szerokości i o ile pokonanie oporów leżaka i samego przewodu kominowego dla okapu mechanicznego nie stanowi problemu (kwestja doboru mocy wentylatora) to w przypadku wentylacji grawitacyjnej rozwiązanie takie jest fikcją (pomijając juz sam fakt ułomności funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej zwłaszcza przy jakości polskiej myśli projektowej a także techniki wyjonawczej). Dodać tu jeszcze należy, że im wyższa kondygnacja tym logiczne myśląc długość czynna przewodu kominowego któtsza. Jak widze takie rozwiazania na ostatniej czy przedostatniej kondygnacji to ręce do kolan opadają - 3 metry poziomego leżaka i 1,5 - 2 metry przewodu od przyłączenia do wylotu ponad dach. no poprostu wentylacja grawitacyjne śmiga jak "złoto".
Oczywiście możemy rozwinąć tu jeszcze problem o fakt czy rzeczywiście przewody wybudowane dla wentylacji grawitacyjnej, mimo że indywidualne, zwłaszcza przy straszliwej jakości ich wykonania - wybudowania, są w stanie pracować poprawnie przy okresowym nadciśnieniu.
Ale to juz temat na osobny wątek podobnie jak i wiecznie pojawiająca się na tym formu sprawa skuteczności i sensowności stosowania wentylacji grawitacyjnej.
Z kominiarskim pozdrowieniem Maciej.
Gość: ajaneg
2018-11-04 22:30
Re: Re:wentylacja 1 czy 2 otwory?
Czy gdzieś można zapoznać się z treścią całej opinii oraz poznać rok napisania ?
od półtora roku walczę z deweloperem
w mieszkaniu jest zbiorcza wentylacja mechaniczna (wg mnie hybrydowa - wspólne kanały oddzielnie dla wszystkich kuchni i wszystkich łazienek z nasadą VBP) + oddzielny wspólny przewód wentylacji zbiorczej (!) kaskadowo - do połowy bloku jeden przewód grawitacyjny zbiorczy, od połowy drugi
problem jest - sąsiad z dołu włącza okap - u mnie śmierdzi nawiewa mi kanałem zbiorczym okapowym plus dodatkowo szumi tak jakbym włączyła swój okap

Szanowny kolego, przytoczyć fragment opinii technicznej sporządzonej dla developera, którego interesowała ilość niezleżnych kanałów wentylacyjnych w przypadku gdy mamy aneks kuchenny z kuchenką elektryczną. Opinia jest sprzed paru laty a jej celem było odpowiedzenie na pytanie: czy można zaoszczędzić na ilości kanałów wentylacyjnych. Może się przyda:
W związku z Pana zapytaniem przedstawiam sposób rozwiązania wentylacji mechanicznej kuchni z aneksem jadalnym w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Podstawa opracowania:
Merytoryczna podstawę opracowania stanowią:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690).
2. Polska Norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - wymagania.
3. Zmiana Az3 do powyższej PN.
Cel opracowania:
Celem opracowania jest udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób należy rozwiązywać wentylację kuchni z aneksem jadalnym w budynkach mieszkalnych o wysokości do 25 m w sytuacji gdy kuchnia wyposażona jest w kuchenkę elektryczną i wentylację mechaniczną z okapem.
Analiza przepisów i aktów normatywnych:
Rozporządzenie [1] par.147. ust.1. :
"Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji (...)".
Rozporządzenie [1] par.148. ust. 2. :
" W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna (...) nie można stosować wentylacji grawitacyjnej".
Rozporządzenie [1] par. 93. ust.3. :
"W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu."
PN [2] pkt.2.1.4.:
"Dopuszcza się projektowanie wentylacji mechanicznej zdecentralizowanej, działającej niezależnie w każdym mieszkaniu (lub jego poszczególnych pomieszczeniach) i uruchamianej okresowo przez użytkownika mieszkania pod warunkiem skutecznego zabezpieczenia przed możliwością dotarcia usuwanego powietrza do innych mieszkań".
Zmiana Az3 [3] pkt.8
"Nie dopuszcza się równoczesnego stosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. W pomieszczeniach, w których występują źródła szkodliwych dla zdrowia substancji i/lub pary wodnej należy w okresie przerw w użytkowaniu zapewnić co najmniej półkrotną wymianę powietrza w ciągu godziny".
Zmiana Az3 [3] pkt.10
"Powietrze z pomieszczeń należy odprowadzać za pomocą przewodów indywidualnych, wyprowadzonych nad dach budynku".
Zakaz równoczesnego stosowania wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej jest wynikiem dążenia do ograniczenia negatywnego wpływu czynników zewnętrznych na działanie wentylacji grawitacyjnej w budynkach (patrz przedmowa do zmiany Az3). Porównując wyżej przedstawione zapisy ze sobą oraz analizując zjawiska termodynamiczne związane z użytkowaniem kuchni można wysnuć następujące wnioski:
1. W celu zapewnienia właściwych parametrów powietrza w pomieszczeniu kuchni z aneksem można stosować:
- pochłaniacze zapachów i tłustego kurzu (okapy nie usuwające powietrza z pomieszczenia wyposażone w filtr z węglem aktywnym) - nie zapewnia właściwego usuwania wilgoci z pomieszczeń,
- okapy usuwające powietrze znad kuchni do kanału wentylacyjnego zbiorczego obsługującego cały pion wentylacyjny, wyposażone w jeden wspólny wentylator funkcjonujące w sposób ciągły (24 h/ dobę) - rozwiązanie kłopotliwe ze względu na zagadnienia akustyczne oraz na możliwość łatwego zakłócenia pracy urządzeń przez poszczególnych użytkowników,
- okapy usuwające powietrze znad kuchni do indywidualnych kanałów wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach z jednoczesnym zapewnieniem wentylacji naturalnej wywiewnej funkcjonującej w trakcie przerw w użytkowaniu wentylacji mechanicznej. Kanał wentylacji naturalnej powinien być wyprowadzony ponad dach jako indywidualny dla każdego z mieszkań. Jego wlot powinien znajdować się nie więcej niż 15 cm poniżej płaszczyzny sufitu. Kanał ten nie może być drożny w trakcie pracy wentylacji mechanicznej.
2. W sytuacji, gdyby indywidualny kanał wentylacji mechanicznej od okapu kuchennego wykorzystać jako kanał wentylacji naturalnej spełniający powyższe warunki uniknąć można wykonywania podwójnej ilości kanałów wentylacyjnych z kosztownymi urządzeniami odcinającymi.
3. W celu realizacji tego rozwiązania okap należy przyłączyć do pojedynczego kanału wentylacyjnego za pomocą złączki wyposażonej w klapkę, która w czasie, gdy w kształtce panuje podciśnienie wywołane grawitacyjnym działaniem komina - jest otwarta, a w momencie zadziałania wentylatora okapu jest zamykana przez nadciśnienie.
Wniosek ostateczny:
Wentylację kuchni z aneksem jadalnym w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości do 25 m wyposażonych w kuchenki elektryczne zaleca się projektować i wykonywać z wykorzystaniem jednego indywidualnego dla każdego z mieszkań kanału wentylacyjnego, okapu wentylacyjnego wyposażonego w wentylator sterowany przez użytkownika. Okap należy podłączyć do kanału wykorzystując klapkę umożliwiającą pracę wentylacji grawitacyjnej w czasie, gdy wentylator nie działa. Otwór wywiewny wentylacji grawitacyjnej należy zlokalizować nie więcej niż 15 cm poniżej płaszczyzny sufitu