Gość: ania
2006-02-04 00:00
#1
stomatologia
czy wie ktoś może jakie zalecenia są co do projektowania wentylacji w gabinetach lekarskich. Chodzi mi głównie o ilość wymian powietrza.
Gość: kkk
2006-02-04 00:00
#2
krotność 2 1/h i bedzie ok.
Gość: ania
2006-02-05 00:00
#3
dziękuje
Gość: ciekawy
2006-02-05 00:00
#4
A dlaczego nie 1,87 1/h? Przecież taka jest najlepsza do stomatologii!
Gość: Wentylek
2006-02-05 00:00
#5
Jeden ma gabinet 2x3m wys 2.6 a drugi 7x8m 4.5 wys. więc pomysł z 1/2 wymian czy 1/3 czy 4/5 bardzo mi się podoba. Z daleka czuć fachowcem. A nie daj Boże postawisz unit na sali gimnastycznej (nieczynnej)
Gość: kkk
2006-02-06 00:00
#6
Z dniem 1 lipca 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowot¬nej (Dz. U. Nr 116, poz. 985)
§ 66. 1. Wszystkie pomieszczenia zakładu opieki zdrowotnej powinny mieć zapewnioną, co najmniej 1,5-krotną wy¬mianę powietrza na godzinę.
2. W pomieszczeniach, w których konieczna jest zwiększona wymiana powietrza przekraczająca 2-krotną wymianę na godzinę, powinna być zainstalowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.
3. Przepis ust. 2 stosuje się w szczególności do: pomieszczeń do prac jałowych, pracowni laboratoryjnych, centralnej sterylizatorni, dezynfektorni, stacji przygotowania łóżek, pomieszczeń zabiegów hydro- i kinezyterapeutycznych, sal elektro- i światłolecznictwa, sal dializ, sal sekcyjnych, sal porodowych, oddziałów noworodków, sal endoskopii, pracowni diagnostyki obrazowej, ciemni i pracowni fotograficznych, pomieszczeń zakładu medycyny nuklearnej, pracowni sto¬matologicznych, kuchni, pralni i centralnej stacji łóżek.
4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i pomocniczych dopuszcza się wentylację mechaniczną wywiewną z za¬pewnieniem dopływu powietrza z zewnątrz pomieszczenia.
To od fachowca od którego czuć.
Gość: .
2006-02-06 00:00
#7
Minister też w normie pisał o "średnim strumieniu" wentylacji i ktoś na tym forum zaproponował mu 50 m3/h na osobę z 15 min przerwą z workien pcv (szczelnym )na głowie.
  • 1