Gość: Mirka
2005-03-07 00:00
#1
pytanie do p. Michała Dobrzańskiego
Witam ponownie - bardzo proszę o wyjasnienie takiej kwestii: czy posiadając 5 szt. urzadzeń klimatyzacyjnych z R 22 (ilość poniżej 3 kg, o czym mówi tabliczka znamionowa)byliśmy (jesteśmy) zobowiązani do przedłożenia do Biura Ochrony Warstwy Ozonowej formularza ewidencji substancji kontrolowanych (zał. nr 2 Dz. U. Nr 185, poz.1911). Dodam,że wg uzyskanych informacji nie posiadamy na terenie naszego zakładu (dzierżawimy halę prod. i przekazano nam ww. urzadzenia)żadnej dokumentacji technicznej. Ponadto na przestrzeni ostatnich 2 lat (2002-2004)nie były prowadzone naprawy czy przeglady techniczne urzadzeń klimatyzacyjnych.
Drugi temat to sprawa oznakowania urządzeń - czy istnieje taka konieczność biorąc pod uwagę: ilość substancji kontrolowanej (poniżej 3 kg)i brak przegladów technicznych. Z góry dziekuję za fachowa odpowiedź.
Gość: Michał Dobrzyński
2005-03-07 00:00
#2
Witam Pani Mirko,
- Obowiązek oznakowania dotyczy wszystkich urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających substancje kontrolowane, bez względu na ilość czynnika chłodniczego zawartego w tych urządzeniach. Odpowiedź na Pani pytanie brzmi więc "TAK, musicie oznakować te urządzenia i to użytkownik jest za to odpowiedzialny.".
- Składanie sprawozdań do BOWO wiąże się bezpośrednio z prowadzeniem ewidencji substancji kontrolowanych. Jeśli ktoś nie prowadzi ewidencji, nie musi składać tych sprawozdań. A ostateczny użytkownik urządzeń urządzeń pracujących na czynnikach będących SZWO NIE jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, jeśli samodzielnie NIE serwisuje tych urządzeń. Jeśli zlecacie czynności serwisowe (w tym ew. dopełnianie instalacji) profesjonalnym firmom zewnętrznym - to nie musicie prowadzić ewidencji. Jeśli w 2004 r. realizowaliście te czynności samodzielnie, to oznacza, że samodzielnie zakupowaliście czynniki chłodnicze HCFC i samodzielnie dopuszczaliście freony do urządzeń. W takim przypadku musicie prowadzić ewidencję oraz składać roczne sprawozdania do BOWO. Termin składania sprawozdań to 28 lutego, za rok poprzedni. Adresat: Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.
PS.: Proszę nie mylić BOWO z PROZON-em. To dwa różne podmioty, choć często się kontaktujemy.
Łączę pozdrowienia,
Michał Dobrzyński
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
  • 1