Gość: Puchatek
2003-04-28 00:00
#1
proszę o wasze zdanie
Mam takie pytanie: Czy ktoś może zauważył pewną nieścisłość (a być może knot) jaki zaserwowało nam rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 2002 ? Otóż w poprzednim rozporządzeniu w paragrafie 154 zapisany był miedzy innymi zakaz stosowania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach z urządzeniami spalającymi paliwo gazowe z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin (czyli np. kuchenki gazowe). W 75 w paragrafie 150 punkt 9 podano, że zakaz ten dotyczy jedynie urządzeń z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin PRZEWODEM OD URZĄDZENIA - czyli nie dotyczy to kuchenek gazowych. Idąc dalej tym tropem w paragrafie 93 nakazano stosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej we wnękach kuchennych z kuchenkami gazowymi. Z tego co wiem gazownicy ścigali wszystkich, którzy montowali wentylatory na kanałach wywiewnych, przy czym nie chodziło tutaj o montaż wentylatorów na kanałach zbiorczych wentylacji grawitacyjnej (jak zapewne wszyscy wiemy uniemożliwia to działanie wentylacji w pozostałych pomieszczeniach podłączonych do wspólnego kanału). Liczę na komentarze.
  • 1