Gość: Teo
2005-08-12 00:00
#1
plan BIOS
Co trzeba napisać w palnie BIOS? Gdzie mogę znaleźć taką informację? Chodzi mi o cos bardziej szczegółowego niż to co znajdę w rozporzadzeniach.
Gość: Teo
2005-08-12 00:00
#2
miało być BIOZ oczywiście :)
Gość: Piotr
2005-08-31 00:00
#3
OBIEKT:
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-TECHNIC
INWESTOR:
PRZEDSIĘBIORSTWO X
PROJEKTANT/AUTOR INFORMACJI
BIURO PROJ INŻ. PIOTR
- zakres robót- kolejność realizacji - instalacja c.o. i wod.-kan. wewnętrzna- Kolejność realizacji:montaż orurowania, armatury, urządzeń c.o. oraz wod.-kan.
- wykaz istniejących obiektów budowlanych - Budynek o przeznaczeniu techniczno-administracyjnym
- elementy zagospodarowania działki , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - nie dotyczy
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:- skala i rodzaj zagrożeń- miejsce i czas występowania - Skala zagrożenia mała przy stosowaniu wymaganych zabezpieczeń - budynek administracyjno-techniczny 2005r
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych - przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa pracy
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia - nie dotyczy

Ja prsedstawiam to w formie tabeli i zajmuje strone A4
Gość: Teo
2005-09-01 00:00
#4
dzięki
Gość: Teo
2005-09-01 00:00
#5
dzięki
Gość: Irek
2005-09-12 00:00
#6
Gość: TERESA JANINA
2005-12-09 00:00
#7
Co trzeba napisać w palnie BIOS? Gdzie mogę znaleźć taką informację? Chodzi mi o cos bardziej szczegółowego niż to co znajdę w rozporzadzeniach.

Gość: TERESA JANINA
2005-12-09 00:00
#8
Co trzeba napisać w palnie BIOS? Gdzie mogę znaleźć taką informację? Chodzi mi o cos bardziej szczegółowego niż to co znajdę w rozporzadzeniach.

Gość: TERESA JANINA
2005-12-09 00:00
#9
Co trzeba napisać w palnie BIOS? Gdzie mogę znaleźć taką informację? Chodzi mi o cos bardziej szczegółowego niż to co znajdę w rozporzadzeniach.
Gość: adam
2008-02-24 00:00
#10
co to jest plan bios
Gość: ada
2008-02-24 00:00
#11
Co trzeba napisać w palnie BIOS? Gdzie mogę znaleźć taką informację? Chodzi mi o cos bardziej szczegółowego niż to co znajdę w rozporzadzeniach.

  • 1