Gość: aspr
2005-03-13 00:00
#1
oznaczenia urządzeń
gdzie mozna zdobyć oznaczenia urządzeń pracujących na czynnikach niszczących warstwę ozonową (np.R22)
Gość: Michał Dobrzyński
2005-03-13 00:00
#2
Dz.U.2004.195.2007 - rozporządzenie Minsitra Gospodarki i Pracy w sprawie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje. Wydaje mi się, że widziałem to rozporządzenie gdzieś w portalu wentylacja.com.pl. Jeśli nie, to proszę poszukać w www.abc.com.pl - to serwis prawny, z którego sami korzystamy. A jeśli i to się nie powiedzie, proszę dać mi znać, ale nie na forum - tylko e-mailem do Fundacji PROZON.
Wiem, że niektórzy dystrybutorzy urządzeń i czynników chłodniczych przygotowują się do zrobienia naklejek z takimi oznakowaniami. Nie chcę uprawiać agitacji na tym forum, więc nie napiszę "który to", ale gdy Pan się skontaktuje z Fundacją - to indywidualnie powiem.
Pozdrowienia,
Michał Dobrzyński
Fundacja PROZON
Gość: aspr
2005-03-13 00:00
#3
Dziękuję skorzystam
Gość: kowalski
2005-03-13 00:00
#4
jak zawsze pierw się produkuje przepisy a potem jak to zrobic i co dalej z tym gipsem ,, poszla baba do lekarza.....
Gość: kris
2005-03-14 00:00
#5
komentaż niepotrzebnie zgryźliwy - normalną procedurą jest , iż wpierw jest ustawa, a potem akty wykonawcze - w tym przypadku jest tak samo , można dyskutować jedynie o logice niektórych rozwiązań np. sposobie nadzoru nad dystrybucją czynników
Gość: kowalski
2005-03-15 00:00
#6
wielce szanowny p. kris. moja uwaga nie zalicza się do zgryżliwych ani złośliwych . Pytanie o oznaczenia urządzeń było bardzo czytelne i proste. Taka sama winna być odpowiedż. Odsyłanie do ustaw i innych żródeł nie jest czytelne ani proste . Ps. Samo oznaczenie ( wzór) raptem 3 linijki tekstu . Więcej powściągliwości w uwagach .
Gość: Michał Dobrzyński
2005-03-16 00:00
#7
Faktycznie, wzór oznaczenia urządzeń podany w w/w rozporządzeniu jest dość prosty. Oto on:
_______________________________________________________
NIEBEZPIECZNE DLA WARSTWY OZONOWEJ
.....................................
(chemiczna nazwa substancji kontrolowanej lub jej symbol
.....................................
(skład w % wagowych w przypadku mieszaniny)
_______________________________________________________
A oto przykład z wypełnieniem dla R22:
_______________________________________________________
NIEBEZPIECZNE DLA WARSTWY OZONOWEJ
dwufluorochlorometan (HCFC-22)
.....................................
(chemiczna nazwa substancji kontrolowanej lub jej symbol)
nie dotyczy
.....................................
(skład w % wagowych w przypadku mieszaniny)
_______________________________________________________
Pozdrowienia,
Michał Dobrzyński
Fundacja PROZON
Gość: kris
2005-03-16 00:00
#8
P.Kowalski , rozumiem iż jest P. z branży, więc w Pańskim interesie leży zapoznać się z ustawą, aktami wykonawczymi, wzorami oznaczń itp itd. "Klikać" P. potrafi, więc : www.abc.com.pl,- nie trzeba już kupować Dz.U. Niestety łatwiej ponarzekać i poczekać, aż ktoś przyniesie "gotowca", może jeszcze powypełnia i naklei ?
pozdrawiam serdecznie
Gość: kowalski
2005-03-17 00:00
#9
do P. kris. odpowiem tak : np. z warszawy do gdańska można nawet jechać przez wrocław lub zakopane , ale najszybciej chyba bezpośrednio. pana ulubiona trasa to chyba przez moskwę .
Gość: Waldek
2005-03-18 00:00
#10
Który z zapisów ustawy zobowiązuje użytkownika urządzenia do jego oznakowania? Doczytałem,że tę czynność winna wykonać osoba wykonująca czynności obsługi technicznej lub naprawy.Czy to oznacza że wystarczy zlecić wykonanie czynności technicznych firmie zatrudniającą osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji aby odpowiedzialność za oznakowanie spadła na podmiot wykonujący taką obsługę? Drugie pytanie.Ustawodawca nie wskazuje która część urządzenia ma być oznakowana.W przypadku popularnego klimatyzatora (naścienny) etykieta powinna być umocowana na jednostce zewnętrznej czy wewnętrznej,w miejscu widocznym czy zakrytym np.pod obudową? Czy ktoś doszedł do jakiegoś sensownego rozwiązania?
Gość: Michał Dobrzyński
2005-03-18 00:00
#11
Panie Waldku,
Proszę zerknąć na art. 6 ust. 1 oraz na art. 56 nowej ustawy ozonowej. Dla pełnego obrazu, polecam także zerknąć na art. 18 ust. 1 starej ustawy ozonowej (z 2001 r.) i stare Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu oznakowania pojemników zawierających substancje kontrolowane oraz produktów i urządzeń, w skład których takie substancje wchodzą" (Dz.U.2002.94.837). Oba te akty prawne, o których wyrażam się jako "stare" obowiązywały w okresie od 1 lipca 2002 r. do 14 czerwca 2004 r.
A rzecz ma się tak... Stara ustawa ozonowa wprowadziła obowiązek oznakowania urządzeń zawierających substancje kontrolowane - ale tylko tych urządzeń, które były wprowadzane do obrotu krajowego od 01-07-2002. Obowiązek ten nie dotyczył urządzeń zawierających SZWO, wprowadzonych do obrotu krajowego przed wejściem w życie starej ustawy. Choć nie było to zapisane wprost, nietrudno jest jednoznacznie zinterpretować intencję ustawodawcy, że za oznakowanie był odpowiedzialny wprowadzający do obrotu krajowego. A to dlatego, że art. 18 ust. 1 starej ustawy brzmiał tak: "Wprowadzane do obrotu krajowego substancje kontrolowane oraz produkty i urządzenia zawierające te substancje podlegają obowiązkowi oznakowania.".
Nowa ustawa ozonowa jest bardziej szczegółowa w tym zakresie i rozszerza obowiązek oznakowania urządzeń zawierających SZWO na ten sprzęt, który został wprowadzony do obrotu krajowego przed wejściem w życie starej ustawy (i wraz znią - obowiązku oznakowania).
Art. 6 ust. 1 nowej ustawy brzmi: "Podmiot wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, urządzenia i instalacje zawierające substancje kontrolowane jest obowiązany do ich oznakowania, a także do oznakowania pojemników zawierających te substancje.". Mała dygresja: odniesienie do urządzeń zawierających SZWO dotyczyło "okresu przejściowego" od 14-06-2004 do 30-09-2004, kiedy można jeszcze było obracać urządzeniami zawierającymi HCFC.
Natomiast w art. 56 nowej ustawy, czytamy: "Użytkownik urządzenia lub instalacji wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2002 r. może użytkować urządzenie lub instalację bez wymaganego niniejszą ustawą oznakowania przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.", a więc do 13 grudnia 2004 r.
Podsumowanie:
1) Urządzenia wprowadzone do obrotu krajowego od 1 lipca 2002 r. powinny były być już oznakowane przez wprowadzającego do obrotu.
2) Obowiązek oznakowania urządzenia wprowadzonego do obrotu krajowego przed 1 lipca 2002 r. spoczywa na użytkowniku, bo inaczej - po 13 grudnia 2004 r. nie mógłby on legalnie użytkować tego sprzętu.
Pozdrowienia,
Michał Dobrzyński
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
Gość: Michał Dobrzyński
2005-03-18 00:00
#12
Panie Waldku,
Oto odpowiedź na Pańskie drugie pytanie... Proszę zerknąć na § 6 Rozporządzenia MGiP z dnia 16 sierpnia 2004 r. "w sprawie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane (...)". Brzmi on następująco: "Oznakowanie umieszcza się na pojemniku, produkcie, urządzeniu lub instalacji w sposób czytelny i trwały.". Moim zdaniem ewidentnie wynika z tego, że oznakowanie należy umieścić w miejscu widocznym, na obudowie zewnętrznej. Można sugerować, aby oznakowanie SZWO umieszczać koło tabliczki znamionowej urządzenia, które chyba każde urządzenie posiada.
Pozdrowienia
Michał Dobrzyński

Gość: Waldek
2005-03-18 00:00
#13
Panie Michale
Serdecznie dziękuję za odpowiedź na moje pytania,ale czytając Pański tekst narodziło się następne pytanie,również dotyczące oznakowania,a mianowicie;czy urządzenia wprowadzone do obrotu w okresie od 1 lipca 2002 do końca roku 2004 należy oznakować wg aktualnie obowiązującego Rozporządzenia MGiP z dnia 16 sierpnia 2004 r.,czy wystarczy że są oznakowane wg rozporządzenia już nieaktualnego?(niestety nie jest mi znana treść rozporządzenia wydanego do ustawy z 2001 roku w sprawie wzoru oznakowania pojemników i urządzeń zawierających substancje kontrolowane)
Gość: Michał Dobrzyński
2005-03-18 00:00
#14
Witam,
Podałem powyżej namiar na stare rozporządzenie dot. oznakowania (Dz.U.2002.94.837). Proszę odnaleźć je na http://www.abc.com.pl. W starym rozporządzeniu nie było podanego wzoru oznakowania, ale było napisane, jaką treść musi zawierać takie oznakowanie. Stare było szersze (treścią). Ja sugerowałbym sukcesywnie zamieniać te oznakowania na nową wersję - podczas serwisowania urządzeń. Moim zdaniem, do takich wniosków można dojść czytając art. 6 nowej ustawy.
Pozdrowienia. Michał Dobrzyński
Gość: Waldek
2005-03-18 00:00
#15
Panie Michale,jeszcze raz serdecznie dziekuję za wyczerpujące odpowiedzi i życzę przyjemnego weekendu.Nie wykluczam dalszych pytań w przyszłym tygodzniu.Pozdrawiam