Gość: grzeg27
2005-08-28 00:00
#1
odległosci od okien
Witam.Chciałem sie dowiedzieć jk to jest z przepisami jeśli chodzi o odległosci wentylatorów od okien innych budynków.
bo jeżeli budynek jest parterowy i na nim są zainstalowane wentylatory dachowe a obok jest budynek wysoki i na wysokości 10 m są okna.Czy trzeba te wentylatoru podnosic na wysokość ponad ten wysoki budynek?
Gość: szoł-men
2005-08-28 00:00
#2
odpowiedzi na swoje pytanie znajdziesz w: ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) + poźniejsze zmiany.
  • 1