Gość: gość
2004-12-29 00:00
odległość czerpni od komina
Czy są normy lub rozporządzenia w których znajdę minimalną odległość czerpni centrali wentylacyjnej umieszczonej na dachu budynku od komina z kotłowni gazowej.
Gość: gość
2004-12-29 00:00
Re:odległość czerpni od komina
Nie umieszcza się czerpni na dachu.
Gość: gość
2004-12-29 00:00
Re:odległość czerpni od komina
Zwłaszcza że w przyrodzie nie występuje czerpnia dachowa typ A typ B ( prostokąt )i typy C D E koło.
Gość: gość
2004-12-30 00:00
Re:odległość czerpni od komina
Warunki ... o tym mówią (Dz.U.75 z poprawkami)