Gość: Pio123
2005-10-26 00:00
logoterma meibes TAG26HW
Jaka może być przyczyna niedomykania zaworu strefowego w logotermie w sytuacji gdy na sterowniku użytkownik żąda jego zamknięcia.
Zawór strefowy znajdujący się w stacji nie zostaje zamknięty całkowicie pomimo wysyłanego przez sterownik sygnału do zamknięcia.
Całość instalacji została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi producenta logotermy TAG26HW.
Jest to budynek wielorodzinny 40 stacji. Instalacja na klatkach i piwnicach w systemie dwurorowym. w mieszkaniach -obieg wtórny instlacja jednorurowa. Problem pojawił sie w 6-ciu stacjach.
Gość: artur
2005-10-26 00:00
Re:logoterma meibes TAG26HW
złe siłowniki
Gość: tomek
2005-10-27 00:00
Re:logoterma meibes TAG26HW
Zanieczyszczony zawór strefowy.