Gość: e
2005-02-27 00:00
#1
koniec ery inzynierów
Uzgodniono wspólne stanowisko GUNB, IARP oraz PIIB
...w sprawie wymagania studiów magisterskich dla uzyskania uprawnień budowlanych. Pisaliśmy o tym poniżej w informacji z 2005-02-05 pt. Uprawnienia - inżynier czy magister. W odniesieniu do uprawnień w specjalności architektonicznej uzgodniona propozycja zapisu w ramach projektowanych zmian ustawy prawo budowlane brzmi:
Art. 14 ust. 3
Uzyskanie uprawnień budowlanych (...) wymaga:
1. do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych:
a. ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
b. odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c. odbycia rocznej praktyki na budowie;
Projekt ustawy jest aktualnie przedmiotem prac komisji sejmowej
Gość: e
2005-02-27 00:00
#2
art.14 ust 3 dot. wszystkich specjalności
Gość: era
2005-02-27 00:00
#3
instalatorów również
Gość: Feniks
2005-02-28 00:00
#4
Czy artystę plastyka (domyślnie większość architektów) można nazwać inżynierem. Ja ten tytuł bym im odebrał a zostawił samego inżyniera. A instalatorów niech zostawią w spokoju.
Gość: olo
2005-02-28 00:00
#5
Coś mi się wydaje, że Izby pomału zaczynają ograniczać dostęp do uprawnień.
Gość: praktykant
2005-02-28 00:00
#6
Biorą przykład z adwokatów. Ciekawe co będzie z ludźmi, odbywającymi praktykę do uprawnień? Mnie praktyka kończy się w czerwcu i mogę zdawać egzamin. Jak zmienią przepisy to te trzy lata i całe studia psu na budę. Jeśli by tak się stało to uważam, że to się kwalifikuje do rzecznika praw obywatelskich.
Gość: era
2005-02-28 00:00
#7
ważny jest stan prawny w dniu egzaminu, a nie rozpoczecia studiów lub praktyki
Gość: praktykant
2005-02-28 00:00
#8
To jak można w takim układzie cokolwiek planować? Pójdę na magisterskie a potem się okaże, że do uprawnień będzie potrzebny doktorat.
Gość: era
2005-02-28 00:00
#9
prosze pisać do komisji sejmowej
Gość: era
2005-02-28 00:00
#10
lub do Izby
Gość: m
2005-03-01 00:00
#11
Praktykant masz rację, jestem w podobnej sytuacji i faktycznie jest to dyskryminacja, można byłoby złożyć wniosek do rzecznika praw obywatelskich, swoją drogą ciekawe jak to wygląda w "Unii" do której tak dążymy.
Gość: Ryszard
2005-03-01 00:00
#12
Wobec tego że studia magisterskie się dewaluują z powodu chociażby wielokrotnego wzrostu absolwentów (przecież nie wzrósł poziom postawówek, gimnazjóww i liceów) to dzisiejsi magistrowie wyobrażają sobie, że są bardziej kompetentni od dawnych inżynierów. Ale to taka "papierowa" mądrość. Żadne przepisy nie powinny chronić niekompetencji. Jeśli nie wyrazimy naszego sprzeciwu wobec tu przedstawianej inicjatywy ustawodawczej to oddamy swój los w ręce urzędników, których mamy już dosyć na utrzymaniu. Teraz im potrzebna jeszcze władza nad naszymi umysłami. Idziemy prosto w niewolnictwo, proszę Państwa Szanownego, niektórzy z radością bo przepisy wszystko uregulują i nie potrzeba myśleć...
Gość: er
2005-03-01 00:00
#13
  • 1