Gość: Dariusz
2004-03-05 00:00
#1
klimatyzacja księgozbiorów
poszukuję info o parametrach powietrza wymaganych dla księgozbiorów ( zabytkowych)
Gość: Łukasz
2004-03-05 00:00
#2
przechowywanie materiałów (książek) w magazyny, archiwa książek, antykwariaty, zbiory malarstwa temp 20 stopni C i wilgotność 45-50%
Gość: szoł-men
2004-03-05 00:00
#3
Tabela 4.       
Optymalne  warunki  przechowywania 
papieru :
 

temperatura

wilgotność   względna

źródło (literat.)

15 ÷ 18°C

50 ÷ 60%

Durakiewicz Krystyna: "Praktyka konserwatorska w
muzealnictwie". — Pracownia Konserwacji Malarstwa Muzeum Okręgowego.
Lublin 1975.

ok. 18 ±
1,5°C

ok. 50 ±
5%

Grzegorczyk A., Pełech A.: "Badanie wpływu zmian
warunków zewnętrznych na mikroklimat wybranych pomieszczeń Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu". — IX International Conference "Air
Conditioning and District Heating '98" Wrocław - Szklarska Poręba.

17 ÷ 22°C

40 ÷ 60% 

Ślesiński Władysław: "Konserwacja zabytków
sztuki". — Arkady. Warszawa 1989.
 

  • 1