Gość: Tomasz P
2004-05-08 00:00
#1
jakie jest dopuszczalne stezenie chloru w technologi basenow krytych??
Witajcie
szukam normy i tresci tej normy dotyczacej technologi wody basenowej, lub jakiegos innego oficjalnego dokumentu dotyczacego tego tematu
Gość: szoł-men
2004-05-08 00:00
#2
znalazłem tylko
to:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 września 2000 r.
w sprawie
warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda
w kąpieliskach,
oraz zasad
sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej. (Dz. U. Nr
82, poz. 937)
 
Załącznik nr 7
WARUNKI, JAKIM
POWINNA ODPOWIADAĆ WODA W KĄPIELISKACH
 

Lp.
Wskaźniki / parametry
Najwyższa wartość dopuszczalna
Wskaźniki bakteriologiczne
1
Liczba bakterii z grupy coli typu kałowego
(termotolerancyjne)/100 ml
10001)
2
Liczba bakterii grupy coli/100 ml
10 0002)
3
Liczba paciorkowców kałowych/100 ml
100
4
Obecność pałeczek Salmonella w 1 l
0
Parametry fizykochemiczne
5
pH
5 do 9
6
Barwa
akceptowalna*)
7
Zapach w temp. 20-25°C
akceptowalny*)
8
Oleje mineralne mg/l
niewidoczna plama na powierzchni wody*) 10
mg/l
9
Substancje powierzchniowo czynne reagujące z błękitem
metylenowym mg/l
brak trwałej piany*) 0,5 mg/l
10
Fenole mg/l
nieobecny charakterystyczny zapach*) 0,005
mg/l
11
Przezroczystość
1 m*)
12
Tlen rozpuszczony (% nasycenia O2)
>80%
13
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu w mg O2/l
(BZT5)
6 mg O2/l
14
Osady smoliste i przedmioty pływające, takie jak:
drewno, plastyk, butelki, opakowania szklane, guma lub inne przedmioty
brak*)
Inne substancje, które mogą mieć wpływ na
warunki zdrowotne kąpiących się
15
Zakwity sinic
dopuszcza się ilości nie powodujące zmiany barwy i
wystąpienia zmętnienia oraz (lub) zapachu*)
*) ocena organoleptyczna
1) wartość zalecana do 100
2) wartość zalecana do 500
 

Gość: mmm
2008-04-09 00:00
#3
A jak to samo ma sie do powietrza
  • 1