Gość: Katarzyna
2005-03-09 00:00
#1
freon R404 A
Witam!
Chciałabym się dowiedzieć czy podczas stosowania freonu R404A w instalacji chłodzenia,wymagane jest prowadzenie ewidencji,założenia karty urządzenia,oznakowania urządzenia i wszystkich innych działań, odnoszących się do substancji zubożających warstwę ozonową, zawartych w ustawie o subst.zuboż.warstwę ozonową (Dz.U.04.121.1263).
P.S. Proszę o możliwie szybką odpowiedź.
Pozdrawiam!
Gość: kris
2005-03-09 00:00
#2
na dzień dzisiejszy NIE - R404A w myśl ustawy nie jest subs. kontrolowaną ( ale ustawodawstwo europejskie spowoduje , iż wkrotce bęędzie )
Gość:
2005-03-12 00:00
#3
Witam,
Słuszne uwagi p. Krisa. Czynnik R404A należy do grupy HFC, więc jest nieszkodliwy dla warstwy ozonowej. W konsekwencji, używanie tego czynnika NIE podlega pod przepisy "ustawy ozonowej".
Niemniej jednak, czynniki HFC zaliczane są do tzw. gazów cieplarnianych. Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gazów fluorowanych, czyli m.in. właśnie czynników HFC. Jak Państwo wiecie, tego typu akt prawny, gdy zostanie uchwalony przez Parlament Europejski - obowiązuje automatycznie i bezpośrednio we wszystkich krajach UE. Należy się spodziewać, że wspomniane Rozporządzenie unijne wejdzie w życie na początku 2007 r. Termin więc nieodległy... Najprawdopodobniej, prawie wszystkie obowiązki dotyczące dziś czynników HCFC będą już za dwa lata dotyczyć także czynników z grupy HFC.
Była już o tym mowa, ale widzę, że warto przypomnieć, które czynniki są dziś "kontrolowane", a które nie są.
Substancje kontrolowane to czynniki z grup CFC i HCFC:
- najpopularniejsze CFC, to: R11, R12, R13, R113, R114, R500, R502, R503;
- najpopularniejsze HCFC, to: R22, R141b, R123, R124, R141, R142 oraz czynniki będące mieszaninami (najczęściej zawierające m.in. R22), tj. R401, R402, R403, R408, R409, R414, R416. Do tych symboli dodawana jest jeszcze literka "A", "B" lub czasem "C", w zależności od proporcji poszczególnych składników.
Czynniki chłodnicze z grupy HFC - NIE SĄ substancjami kontrolowanymi. Najpopularniejsze z tej grupy to: R134a, R23 oraz czynniki będące mieszaninami, najczęściej zawierajace m.in. R134a: R404, R407, R410, R417, R419, R422, R507 i R508. Do większości z tych symboli dodawana jest jeszcze literka "A", "B" lub "C", w zależności od proporcji poszczególnych składników tych mieszanin.
Łączę pozdrowienia,
Michał Dobrzyński
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
  • 1