Gość: grzegorz
2004-01-24 00:00
#1
Pomocy! Jak slużba bhp musze nakazać zakup dygestorium do laboratorium. Na jaki przepis prawny sie powolac?
Prosze napiszcie na jaki przepis sie powolac. na poniedzialek musze to zrobic. Z gory wielkie dzieki
Gość: pudza
2014-01-23 14:00
#2
powołaj się na
ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
• Dział III, rozdział 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

bo konkretnego zapisu o dygestorium nie znajdziesz
Pozdrawiam
Gość: pudza
2014-01-23 14:02
#3
powołaj sie na poniższe bo nie znajdziesz zapisu o dygestorium ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
• Dział III, rozdział 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
  • 1