Gość: Michał
2007-01-24 00:00
#1
Pomoc w rozwiazaniu zadania!
Proszę o ratunek! Jak zrobić to zadanie??
Wlot do instalacji znajduje się na powierzchni ziemi, spadek ciśnienia na wlocie wynosi 32Pa, prędkość powietrza na wlocie 8 m/s. Wylot instalacji znajduję się 500m pod ziemią, spadek ciśnienia na wylocie wynosi 21Pa, prędkość powietrza na wylocie 11 m/s. Ciśnienie atm. 101300Pa, gęstość powietrza 1,2 kg/m3. Obliczyć ciśnienie całkowite, statyczne i dynamiczne na wlocie i wylocie z instalacji.
Proszę o pomoc!! Chociaż koncepcje gdzie wstawić te spadki ciśnienia na wlocie i na wylocie z instalacji.
  • 1