Gość: Piotr
2002-09-15 00:00
#1
Ograniczenie energochłonności
Jakie są najpopularniejsze metody ograniczenia energochłonności w systemach wentylacji i klimatyzacji.
Ile możemy zyskać na stosowaniu tych metod w porównaniu do układów bez odzysku ciepła.
Gość: Roose
2002-09-16 00:00
#2
do tej pory bardzo popularna była recyrkulacja, ale zważ, że zgodnie z nowymi warunkami technicznymi .... pow 10 000 m3/h należy stosowac rekuperatory i zaraz niżej jest kiedy można stosować recyrkulację
Gość: piotr
2002-09-16 00:00
#3
jeżeli przeslesz dane ilości powietrza i temperatury oraz wigotnosci a także ilośc godzin pracy w roku tej wentylacji obliczę jakie zyski będziesz miał z rekuperatorem a ile strat bez .
biuro@rekuperator.com.pl
Pozdrowki :-)
Gość: moniagjs
2011-10-19 15:08
#4
W Projekcie postawiono na szkolenia, które przyczynią się do podniesienia kompetencji technicznych ich uczestników, między innymi w zakresie zmniejszenia zużycia energii w firmie, metod oszczędzania energii, racjonalnego użytkowania urządzeń i instalacji produkcyjnych oraz wprowadzania przedsięwzięć energooszczędnych w przedsiębiorstwach. Szkolenia mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy technicznej z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi tzw. know-how, stanowiące największą wartość dla firm głownie z sektorów przemysłowych i budownictwa.

m.wojciechowska@ckl.pl
  • 1