Gość: Adi
2006-08-24 00:00
#1
Nawiew do kotłowni
Jak zgodnie z normą wykonać nawiew do kotłowni węglowej znajdującej się centralnie w budynku. Kotłownia ma się znajdować na parterze obiektu, jest w niej kanał wentylacyjny i spalinowy, odległość od ściany zewnętrznej wynosi 5,5m, moc kotła 20kW.
Gość: kom-2
2006-08-24 00:00
#2
Kanał nawieny powinien być o przekroju nie mniejszym niż 50% przekroju kanału dymowego ale nie mniejszy niż 21/21cm. W otworze nawiewnym w kotłowni o przekroju kanału nawiewnego powinno się znajdować urządzenie do regulacji przepływu powietrza, jednak nie pozwalający na zmnieszenie przekroju otworu nawiewnego więcej niż do 1/5. Otwór nawiewny w kotłowni powinien znajdować się w tylnej części kotłowni, oraz nie może znajdować się w pobliżu stanwiska palacza (żeby go podczas zasypywania nie zawiało). Musisz ten kanał nawiewny poprowadzić wzdłuż naroża podłogi i ściany wewnętrznej budynku, ważne aby otwór w ścianie zewnętrznej był 0,5m wyżej od poziomu terenu aby go nie zasypało śniegiem. Kanał nawiewny powienien być zaizolowany termicznie bo w zimę będzie nim płyneło zimne powietrze.
  • 1