Gość: Tomek
2004-10-28 00:00
#1
Czy jest wogóle ktoś ..........
Czy jest ktoś kto interesuje sie absorpcyjnymi urzadzeniami na LiBr-H2O? Na zachodzie jest to dość "modny" temat. Azja to już nie ma co wspominać. Czy gogoś interrsuje możliwość zastosowania takiego urzadzenia w systemie klimy zasilanego geotermalnie?
Czy jest wogóle ktoś kto wie jak zrobić bulans takiego urzadzenia np SPHE albo DPHE? Czy u nas nieśmiertelnie żądzą freony. Tak pytam bo zainteresowało mnie to że urzązenia takie moga już "produkowąć" wodę ochłodzoną o temperaturze do -5C co jest dość ciekawe a w połączeniu z zasobami energii geotermalnej w Polsce (jak pisze Pan Zimny z AGH jesteśmy europejskim potentatem w zasobach geotermalnych) otwieraja sie w tym zakresie nowe horyzonty.
Pozdrawiam
Gość: szoł-men
2004-10-28 00:00
#2
moze rozwiń temat (krótki referat i jeszcze ci za to zapłacą)
a przy okazji - geotermy to ciekawy temat ... szkoda tylko ze ta woda taka zasiarczona
Gość: miko
2004-10-29 00:00
#3
dobry temat, zamiast ciepla geotermalnego mozna użyć energi slonecznej, bo i tak klima wymaga najwiekszej wydajności podczas slonecznych dni
Gość: Flex
2004-10-29 00:00
#4
Albo zrobić przyzwitą izolacje i wentylację i nie zawracać sobie głowy klimą pc czy kolektorami.
Gość: Tomek
2004-10-29 00:00
#5
nie koniecznie z siarka. W mszczonowie mają całkiem czysta i nie tłoczą jej z powrotem do studnia ale na miasto..
pozdrawiam
Gość: Tomek
2004-10-29 00:00
#6
hmmmm w sumie to racja z tą izolacja ale..........ccciężko byłoby zaizolować ci coś już zaizolowanego (np kopalnia ) a bez klimy ani rusz w takim "obiekcie". Ostatnio np zamontowano taki system absorpcyjne w jednej z kopalń (był temat na forum) wykorzystujac metan z pokładów do zasialania warnika. Tak więc jak widać izolacja nie zawsze wystarczy. Absorpcja nie tylko musi pracować z gazem, wodą geotermalną czy z kolektorów. Są takie badania na wykorzystaniem tych systemów w statkach kosmicznych (jedna strona wahadłowca mocno ogrzana-od slońca, druga zimna), jako klima w samochodach i motorach (zasilanie ciepłem spalin) czy w najnowocześniejszych kombinezonach wojskowych (USA) do chłodzenia żołnieży w czasie walki np na terenach pustynnych. Waga tego użądzonka to 0,2 kg.
Pewnie jest takich przykładów jeszcze kilka
Pozdrawiam
Gość: paweł
2004-11-02 00:00
#7
nie jesteśmy potentatami ciepłych wód podziemych -mamy dwa zbiarniki wodne ,jeden z nich już działła od kilu lat pod zakopanem i ogrzewa okolicę . To co mi wiadomo potentatem europy wschodniej są Czesi a głównie Słowacy tam można gy zrobić dobry interes. Były student AGH>pozdrawiam.
Gość: Anka
2004-11-04 00:00
#8
Jest kilka artykułów na ten temat w necie. Poszukajcie!!!
http://sciaga.nauka.pl/index.php/id=index/dept=54/cath=221/sc_kat=81/sc_id=1883 /> Potencjał
Możliwość wykorzystania energii wnętrza ziemi istnieje na ponad 60% powierzchni kraju a energia geotermalna jest użytkowana w Polsce od 200 lat. Polskie wody geotermalne charakteryzują się temperaturą w granicach 30oC - 120oC, co czyni je przydatnymi do pozyskiwania bardziej energii cieplnej niż elektrycznej. Łączny potencjał teoretyczny wód geotermalnych szacuje się na 7,75 x 106 PJ. Według danych Polskiej Akademii Nauk, potencjał techniczny wynosi 302 x 103 PJ . Biorąc pod uwagę powyższe dane, roczny potencjał techniczny energii wód głębinowych rocznie wynosi 1.512 PJ.
Wykorzystanie
W Polsce działają obecnie trzy instalacje geotermalne o łącznej mocy 60 MW i rocznej produkcji ok. 700 GWh. Z danych Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wynika, że w ostatnich latach dokonano wielu głębokich odwiertów przy okazji rutynowych badań geologicznych. Mogą one być wykorzystane w instalacjach użytkujących ciepło wnętrza ziemi i rzeczywiście szereg projektów jest w różnej fodna przygotowań.
http://prace.sciaga.pl/24041.html /> Zasoby wód geotermalnych w Polsce są ogromne, energia zawarta w wodach basenów geotermalnych na obszarze Polski odpowiada w przybliżeniu 33 miliardom ton ropy naftowej. Ujęcie jej jest możliwe i może być opłacalne na 80-90% powierzchni kraju. ...
W Polsce w tym czasie badania wód geotermalnych prowadzono pod kątem zastosowań do celów leczniczych i rekreacyjnych. Jednym ze skutków było uruchomienie w Zakopanem na zboczach Antałówki basenu kąpielowego, w którym woda ma temperaturę 360°C. Według badań przeprowadzonych przez Polską Akademię Nauk (PAN) i zgodnie z zastosowaną do oceny zasobów metodyką stwierdzono, że w Polsce występują korzystne warunki wód geotermalnych na obszarze ponad 250 tys. km2, przy równocześnie dużej liczbie odbiorców ciepła na tym obszarze (ponad 30 mln mieszkańców). W rejonach tych, stanowiących łącznie trzecią część powierzchni kraju, z głębokości 100 - 3000 m można uzyskać wody o temperaturze od 20 do ponad 100°C i mineralizacji ogólnej od 1 do ponad 100 g na dm3. Najlepsze złoża wód geotermalnych w Polsce znajdują się na Podbeskidziu, a szczególnie w okolicach Suchej Beskidzkiej i Makowa Podhalańskiego (Małopolska). Na głębokości 2 km woda osiąga tam temperaturę dochodzącą do 80°C. Małopolska jest potencjalnie dobrym terenem do inwestycji wykorzystujących źródła geotermalne. Stan dotychczasowych badań uzasadnia ekonomiczne korzyści płynące z inwestycji w systemy geotermalne. Duże zainteresowanie wykazują Gminy, co potwierdzają szkolenia organizowane przez MAEŚ jak również inne firmy. MAEŚ dysponuje również listą potencjalnie zainteresowanych gmin.
Polska posiada największe w Europie, udokumentowane zasoby energii geotermalnej (około 25-100 mld ton paliwa umownego) zgromadzone w skałach osadowych, których miąższość przekracza 10 km. Objętość wód termalnych szacuje się na 6000 km3 - 30.000 km3 . Zasoby geotermalne występują pod powierzchnią 80% obszaru naszego kraju. Temperatury wód, na poziomie do 4000 m, są rzędu od 20 do 300°C. Oprócz energii zgromadzonej w wodzie, energia geotermalna występuje w wysadach solnych i gorących suchych skałach. Polska znajduje się w wyjątkowo korzystnych warunkach geologicznych, termicznych i geograficznych do wykorzystania energii geotermalnej dla potrzeb społecznych. Wyjątkowa sytuacja Polski charakteryzuje się tym, że niżowe tereny kraju stanowią część najbogatszej w Europie prowincji gazowo-ropno-geotermalnej. Gdybyśmy tylko wykorzystali część zasobów geotermalnych znajdujących się pod obszarem naszego kraju, moglibyśmy pokryć wszystkie potrzeby energetyczne tj. elektryczne i ciepłownicze Polski, a ponadto moglibyśmy znaczną część energii eksportować. Energia zawarta w polskich złożach wód geotermalnych jest dwukrotnie większa od energii gazu i ropy w Morzu Północnym. Jesteśmy potęgą energetyczną i możemy być Kuwejtem Europy Centralnej. Obrazując, można powiedzieć, że zasoby naszych ciepłych wód równają się dwóm pojemnością Bałtyku. Potencjał techniczny zasobów geotermalnych jest rzędu 625.000 PJ/rok. Roczne, całkowite zużycie energii pierwotnej w naszym kraju wynosi 4000 PJ/rok. Potencjał energetyczny naszych ciepłych wód przekracza ponad 150 razy potrzeby energetyczne Polski. Geotermia może pokryć pełne zapotrzebowanie naszego kraju na gorącą wodę. Dzięki temu moglibyśmy zredukować import gazu o połowę. Dotychczasowe tendencje polskiej energetyki nie gwarantują konkurencyjności naszej gospodarki w odniesieniu do krajów unijnych. Zaprezentowana w 2002 roku nowa strategia rozwoju energetyki nie zapewnia radykalnych zmian. Aby dogonić Unię Europejską, musimy produkować energię taniej niż pozyskując ją z surowców importowanych. Optymalnym wariantem dla Polski może być model zrównoważonej gospodarki paliwowo-energetycznej o strukturze: węgiel-gaz-geotermia. Opracowanie opłacalnej i efektywnej metodyki wykorzystania zasobów geotermalnych do produkcji czystej i taniej energii elektrycznej, cieplnej i mechanicznej dałoby możliwość stworzenia gospodarki konkurencyjnej w stosunku do obecnych światowych systemów. Na terenie Polski wykonano ponad 30 tysięcy odwiertów, w tym 7 tysięcy - głębokich - w celu poszukiwania ropy i gazu. Tylko jedna czwarta z nich odkryła te złoża. Pozostałe mogłyby być skutecznie wykorzystywane do pozyskiwanie wód termalnych.
W Polsce pierwszy badawczy zakład geotermalny uruchomiono 20 lat temu. Od tej pory powstały zaledwie cztery zakłady ciepłownicze oparte na źródłach ciepłych wód - Geotermia Podhalańska, w Pyrzycach, Uniejowie i Mszczonowie. Łącznie produkowanych jest tam zaledwie 100 MW energii cieplnej. Dla porównania, obecnie na świecie jest zamontowanych 15000 MW mocy takich instalacji.
Nasz zakłady geotermalne:
- Pierwszy i największy z nich - w Bańskiej Niżnej na Podhalu produkuje powyżej 250.000 GJ energii cieplnej rocznie, już w tym roku produkcja ma wzrosnąć do poziomu 340.000 GJ. Geotermia Podhalańska działa już dziesięć lat i posiada ponad 400 odbiorców indywidualnych i 116 wielkoskalowych. Inwestycja pochłonęła prawie 50 mln euro, z czego 30 milionów to koszt budowy magistrali i sieci ciepłowniczej.
http://www.sluzbazdrowia.com.pl/html/more3261.php /> Gorące źródła ratują zdrowie - Marek Naumiuk
Cóż z tego, że mamy bogate doświadczenia w leczeniu wodami geotermalnymi, wynikające m.in. z naszej wieloletniej współpracy z klinikami ortopedycznymi na Węgrzech? Cóż z tego, że wiemy, jakie choroby można w ten sposób leczyć i jak to robić, skoro w Polsce praktycznie nie ma zakładów przyrodoleczniczych wykorzystujących w terapii gorące wody podziemne - mówi prof. dr hab. Tomasz Karski, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii Dziecięcej i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Lublinie. - A takich miejsc do zabiegów w wodach geotermalnych powinno być w naszym kraju wiele, bo polskie zasoby energii geotermalnej są największe w Europie. (...)
Termy lubelskie - Marek Naumiuk
4 lipca Sejmik Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie współdziałania z innymi samorządami w celu przygotowania i wdrożenia projektu "Termy lubelskie". Projekt zakłada wykorzystanie zasobów energii geotermalnej znajdującej się m.in. w okolicach Nałęczowa, Kazimierza Dolnego i Wąwolnicy do celów leczniczych i rekreacyjnych (baseny geotermalne). Uchwałę poprzedziła wizyta samorządowców z Lubelszczyzny w austriackiej Styrii, mającej bogate doświadczenia w wykorzystaniu gorących źródeł, uwieńczona umową o współpracy pomiędzy obu regionami. Austriacy zadeklarowali pomoc przy wdrażaniu projektu. Chcą np. sfinansować w połowie studium opłacalności i wykonalności "Term lubelskich", którego koszt szacowany jest na ok. 200 tys. euro. (...)
i na koniec
http://cire.pl/pliki/2/cieplgeoterm.pdf /> pozdrawiam
Myślę że Tomek ma trochu racji z tymi pompami absorcyjnymi chociaż ....nie wiem jak to działa
Gość: Flex
2004-11-06 00:00
#9
Na lampach elektronowych też coraz mniej ludzi się zna, bo i po co.
Gość: Tomek
2004-11-06 00:00
#10
no moze i nikt sie na tym nie zna, ale...myśle że w Polsce zobaczymi coraz wiecej takich instalacji. Jest parę osób co coś z tego wie. Z politechniki Szczecińskiej, jakiś gosciu z Krakowskiej coś ostanio pisał w jakiejść gazecie. MOze co z tego bedzie :-)
Gość: Flex
2004-11-06 00:00
#11
Tu nie chodzi o wiedzę tylko idea i kierunek jest bzdurny.
Gość: T. Brzęczkowski
2004-11-06 00:00
#12
Może nie tak ostro, ale prawdą jest, że jezeli jakaś siła (np. UE,czy zdrowy rosądek) zmuszą ludzi do izolowania (40 kW/m2 rocznie) to takie technologie znikną śmiercią naturalną
Gość: Grzesiek
2004-11-06 00:00
#13
nie zgadzam sie z panem T.B. NIe wiem czy znacie zasadą działania urzadzeń absorpcyjnych. Chyba nie. to nie tylko grzanie (pompa ciepła ) ale także chłodzenie (chiller). Idea piękna. Z ciepła (geotermia, spaliny, para itd,itd) uzyskujecie chłód do klimy. Prawie gratis. Koszt iwestycji, prądu do pomp próżniowych czy tłoczących. To czysty odzysk ciepła. Ale OK, Ok prosze pana. Przecież idąc tym tropem mozemy zapomnieć o sorpyjnych urządzeniach, termoizolacji czy odzysku ciepła (wymienniki ciiepła woda - woda np woda sieciowa - geotermalna) i postawić na TOKAMAKI. Podobno przyszłość. Za jakieś 50-100 lat kłopoty z energią mają sie skończyć za sprawą tokamaków. Inny przykład. Dlaczego rynek urządzeń absorpcyjnych w Japoni jest tak duży? Kraj ten większą część swojej energii (ciepło) sprowadza. BArdzo ważny jest tam odzysk ciepła. Idą w absorpcję. Absorpcja to też takie systemy jak system w Sacramento. Poczytajcie o tym na necie. Zasilany energią cieplną z olbrzymiej instalacji kolektorów słonecznych. Nie znam sie na termoizlacji wiec nie mogę bardziej sie wypowiadać . Pozdrawiam
Gość: T. Brzęczkowski
2004-11-06 00:00
#14
Chyba się nie rozumiemy. Mi nie chodzi o rynek czy zasady działania ustrojstw absorbcyjnych, mi chodzi o ich zupełną nieprzydatnośc w budownictwie. Reglamentacja ciepła (RT2000) i izolacja obiektów czyni tego typu technologie zupełnie pozbawione racji bytu, podobnie (jeśli dobrze zrozumiełem Flexa) jak facowców od lamp elektronowych wyrzuciły z rynku tranzystory i scalaki. Naprawdę ciepłownictwo czy klima nie jest nikomu potrzebne jak skutecznie zaizolujesz i zwentylujesz obiekt. Ja robię tak kilkanaście lat i widzę, że mam coraz więcej zwolenników.
Gość: grzesiek
2004-11-08 00:00
#15
ok dobrze ma Pan rację. Jednak od tego (jak od wszystkiego) można znaleźć odstępstwa. Tak jak kiedyś już ktoś pisał co np w przypadku innych (bo rozumiem że rozmawialiśmy o budynkach mieszkalnych) obiektów np kopalnie. Ostatnio taką "sklimatyzaowano" wykorzystujac abs. pompę ciepła. Co z odzyskiwaniem ciepła z elekrowni? systemy kogeneracji czy trigeneracji. Tu widze pole do działania. Ale...moze sie myle.
Pozdrawiam
Grzesiek