Gość: Tomasz Staniszewski
2003-01-22 00:00
#1
Czy Polskie Normy są obligatoryjne ?
W wiadomościach branżowych przeczytałem wzmiankę iż stosowanie PN od roku 2003 nie jest wymagane. Czy ktoś może to potwierdzić konkretnym numerem ustawy lub innego przepisu?
Jak to się ma do naszej branży ?
Czy nadal będzie wymagana aprobata techniczna urządzeń, dla których nie było PN ?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Tomasz Staniszewski
Gość: Elżbieta
2003-01-23 00:00
#2
NIE!! Ustawa o normalizacji z 1993 roku zniosła obowiązek stosowania Polskich Nrom. Takim obowiązkiem objęte sa wyłącznie PN przywołane w przepisach wyższej rangi - np. na mocy ustawy lub w rozporządzeniach poszczególnych ministrów. Nowa ustawa o normalizacji z września 2002 (Dz.U.169, poz. 1386) podtrzymuje tę zasadę. Wykazy norm przywołanych przez poszcz. ministrów sa publikowane w Dzienniku Ustaw.
Obligatoryjność ma związek z aprobatami technicznymi tylko wtedy, gdy istnieje obligatoryjna PN (na podstawie powyższych przepisów). Podstawą udzielenia aprobaty techn. mogą być również np. warunki techniczne (patrz Dz.U. z 1998 r, nr 107, poz. 679).
  • 1