Gość: Tomek
2003-01-15 00:00
#1
Bydynki wysokie i wysokościowe
Szukam materiałów dotyczących, klimatyzacji, wentylacji, wod-kan, w bydynkach wysokich i wysokościowych.
Gość: miho
2003-01-15 00:00
#2
m.in. rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz. U. nr 75, poz. 690
dostępny na www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0690.htm
  • 1