Gość: bsc
2009-03-23 00:00
#1
BSC SYSTEMY STABILIZACJI CIŚNIENIA I OSZCZĘDZANIA WODY
www.cisnienie.com

ZASTOSOWANIE: (ZGODNIE Z POLSKĄ NORMA PN-91/B-02415)
1. ZABEZPIECZENIE ZŁADÓW OGRZEWCZYCH NISKOPARAMETROWYCH DO 100°C ORAZ ŚREDNIOPARAMETROWYCH DO 125°C PRZY CIŚNIENIU STATYCZNYM W GŁÓWNYM PRZEWODZIE POWROTNYM < 0,6 MPa (6 bar)
I TEMPERATURZE WODY POWROTNEJ < 70°C.
2. BUDOWNICTWO MIESZKALNE I PRZEMYSŁOWE ZASILANE Z GRUPOWYCH WĘZŁÓW CIEPLNYCH WYMIENNIKOWYCH ORAZ Z KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWYCH ŚREDNIEJ I DUŻEJ MOCY CIEPLNEJ.
3. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE WIELORODZINNE ORAZ BUDYNKI NIEMIESZKALNE O WYSOKOŚCI DO 19-TU KONDYGNACJI O MAKSYMALNYM CIŚNIENIU STATYCZNYM W ZŁADZIE OGRZEWCZYM DO 0,56MPa(56m sł. w.).

POLECAM!
  • 1