Zakład Usługowy Artur Hołowczuk

Prefabrykacja rozdzielnic i szaf sterowniczych NN, serwis urządzeń grzewczych, obsługa i konserwacja kompletnych kotłowni wodnych i parowych, stacji uzdatniania wody, przepompowni łącznie z urządzeniami towarzyszącymi i układami automatyki przemysłowej.

Dane adresowe:
ul. Wiśniowa 6
Zamość
Lubelskie
Poland

Obszar działalności firmy Zakład Usługowy Artur Hołowczuk:
  • Instalacje i montaż
Instalator:
  • Instalacje i montaż -> Instalacja grzewcza i ciepłownicza
  • Instalacje i montaż -> Instalacje elektryczne i energetyczne
Serwis:
  • Instalacje i montaż -> Instalacja grzewcza i ciepłownicza
  • Instalacje i montaż -> Instalacje elektryczne i energetyczne
Projektant:
  • Instalacje i montaż -> Instalacja grzewcza i ciepłownicza
  • Instalacje i montaż -> Instalacje elektryczne i energetyczne