Zakład Energo-Mechaniczny Łabędy Sp z o.o.

Zawadzkiego 45
44-109 Gliwice