Technika Chłodzenia Sp. z o.o.

Niedziałkowskiego 12
41-800 Zabrze