TIM Instalacyjno Budowlane Przedsiębiorstwo

Realizujemy roboty hydrauliczne w zakresie:

Wewnętrzne instalacje wodne i kanalizacyjne
Wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania
Wewnętrzne instalacje gazowe
Zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej
Zewnętrzne sieci wodociągowe
Zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej
Zewnętrzne sieci gazowe
Przyłącza wodociągowe oraz kanalizacyjne
Oczyszczalnie ścieków
Przepompownie ścieków
Stacje uzdatniania wody
Podczyszczalnie wód deszczowych i separatorów
Węzły cieplne
Hydrofornie
Instalacji systemów solarnych
GWC
Rekuperacji
Ścianki szczelne

Oferujemy:
Kompleksowe usługi hydrauliczno-budowlane
Montaż instalacji wodociągowych
Montaż instalacji kanalizacyjnych
Montaż instalacji wentylacyjnych
Montaż klimatyzacji
Montaż instalacji p.poż
Montaż instalacji centralnego ogrzewania
Roboty remontowe instalacji hydraulicznych
Modernizacje instalacji hydraulicznych
Zagospodarowanie terenu wokół obiektów
Doradztwo technologiczne i materiałowe
Nadzór
Roboty towarzyszące - wykończeniowe

Wykonujemy;
obiekty handlowe, usługowe, przemysłowe, gastronomiczne;
budynki mieszkalne jednorodzinne, rezydencje;
budynki mieszkalne wielorodzinne;
obiekty użyteczności publicznej;
budynki pod nadzorem konserwatorski

Dane adresowe:
Kazimierza Gierdziejewskiego 7
Warszawa
Mazowieckie
Poland

Obszar działalności firmy TIM Instalacyjno Budowlane Przedsiębiorstwo:
  • Instalacje i montaż
  • Kotły i grzejniki
  • Kolektory słoneczne
Instalator:
  • Kolektory słoneczne -> Kolektory słoneczne płaskie
  • Kotły i grzejniki -> Kotły wodne na paliwo stałe
  • Kotły i grzejniki -> Grzejniki, klimakonwektory
  • Instalacje i montaż -> Instalacja grzewcza i ciepłownicza
  • Instalacje i montaż -> Instalacja wodno-kanalizacyjna