P.W. TAKO Sp. z o.o.

+48.32.3818242

P.W. TAKO Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w obsłudze podmiotów gospodarczych, działających w branży paliwowej. Wykwalifikowana kadra kierownicza oraz personel wykonawczy zapewniają wykonanie powierzonych prac na wysokim poziomie z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii i rozwiązań technicznych.

Do kluczowych klientów firmy należą koncerny paliwowe, firmy użyteczności publicznej, firmy motoryzacyjne, transportowe, elektrociepłownie, kopalnie, jednostki wojskowe oraz stacje paliw na terenie całego kraju. W ciągu kilku lat nawiązano kontakty partnerskie z najlepszymi dostawcami sprzętu w segmencie paliw płynnych. Dbałość o wysoki poziom obsługi, fachowy serwis oraz konkurencyjne ceny zaowocowały zdobyciem ponad 500 klientów, którzy podjęli współpracę z firmą zgodnie z dewizą....
"Poznaj najlepszych. Zainwestuj w przyszłość rozsądnie i profesjonalnie."

Firma dysponuje własnym Laboratorium Badawczym, posiadającym świadectwo Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu.
W firmie powołany został pion Ochrony Informacji Niejawnych wraz z profesjonalną Kancelarią Tajną. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych legitymuje się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez Wojskowe Służby Informacyjne.
Kadra odpowiedzialna za realizację poszczególnych przedsięwzięć oraz pracownicy biorący bezpośredni udział w realizacji prac posiadają poświadczenia bezpieczeństwa o odpowiednich klauzulach tajności.
W związku z wymogami stawianymi eksploatującym zbiorniki przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, naszą główną działalność ukierunkowaliśmy na dostosowywanie stacji paliw płynnych do warunków technicznych wynikających z aktów prawnych. Dotyczy to m.in. wykonania wewnętrznej powłoki według technologii "DWUPŁASZCZ".

Wszelkie prace spawalnicze związane z ewentualnymi naprawami lub modernizacją stalowego zbiornika wykonywane są w ramach uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego do napraw lub modernizacji zbiorników bezciśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.
Wysoka jakość kompleksowych prac związanych z odtwarzaniem dokumentacji technicznej zbiorników, modernizacje i naprawy zbiorników paliwowych oraz wykonywanie badań i ekspertyz technicznych zbiorników poparte są Certyfikatem nr CSJS/058/2003 na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 14001:2005.


Dane adresowe:
Batalionów Chłopskich 2
Tarnowskie Góry
Śląskie
Poland

Obszar działalności firmy P.W. TAKO Sp. z o.o.:
  • Instalacje i montaż
Dystrybutor:
  • Instalacje i montaż -> Instalacja grzewcza i ciepłownicza
Serwis:
  • Instalacje i montaż -> Instalacja grzewcza i ciepłownicza
Projektant:
  • Instalacje i montaż -> Instalacja grzewcza i ciepłownicza
Hurtownia:
  • Instalacje i montaż -> Instalacja grzewcza i ciepłownicza