P.P.H.U. "DAMIR" Danuta Strzelecka

Św. Ducha 25
88-320 Strzelno