NS Automatyka - logo

NS Automatyka

+48.17.2407879

Historia firmy "NS Automatyka" Sp. z o.o. jest nierozerwalnie związana z rozwojem Zakładów Chemicznych "Organika - Sarzyna" S.A. powstałych w 1937 r. w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Początek działalności firmy datuje się od 1952 roku, czyli od powstania Oddziału Pomiarowego w tych zakładach. W latach późniejszych przekształcony w Wydział Pomiarów i Automatyki realizuje w pełni potrzeby zakładu z zakresu metrologii i bieżącego serwisu a.k.p. oraz wdrażania nowych układów pomiarowo - regulacyjnych i systemów automatyki. W 2000 r. na bazie istniejącego Wydziału Pomiarów i Automatyki oraz Pionu Głównego Automatyka utworzona zostaje firma pod obecną nazwą "NS Automatyka" Sp. z o.o.
Prowadzimy działalność w obszarze automatyki przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki
przemysłu chemicznego. Prowadzimy stałą współpracę z renomowanymi krajowymi i zagranicznymi producentami urządzeń i aparatury kontrolno - pomiarowej, dzięki czemu możemy zaproponować aktualnie najnowsze rozwiązania techniczne zapewniające wysoką funkcjonalność i efektywność działania. Realizujemy zadania od fazy projektu po uruchomienie i serwisowanie. Służymy doradztwem w doborze rodzaju urządzeń i aparatury oraz odpowiedniej konfiguracji systemów pomiarowych i sterowania

Dane adresowe:
ul.Chemików
Nowa Sarzyna
Podkarpackie
Poland

Obszar działalności firmy NS Automatyka:
  • Instalacje i montaż
  • Usługi
Producent:
  • Instalacje i montaż -> Instalacja wodno-kanalizacyjna
Dystrybutor:
  • Instalacje i montaż -> Instalacja wodno-kanalizacyjna
Instalator:
  • Usługi -> Usługi - serwis
Serwis:
  • Usługi -> Usługi - serwis
Projektant:
  • Usługi -> Usługi - serwis
Hurtownia:
  • Instalacje i montaż -> Instalacja wodno-kanalizacyjna