ELsolid Marek Nowak - logo

ELsolid Marek Nowak

WYKONYWANE PRACE

1.Wykonywanie instalacji elektrycznych silnoprądowych:
1.1.Instalacji siłowych i gniazdowych
1.2.Instalacji oświetleniowych
a)zewnętrznych
b)wewnętrznych
1.3.Instalacji odgromowej i przepięciowej
1.4.Instalacji połączeń wyrównawczych
1.5.Rozdzielnic elektrycznych
1.6.Pomiarów elektrycznych ochronnych

2.Wykonywanie instalacji elektrycznych słaboprądowych
2.1.Instalacji okablowania strukturalnego
2.2.Systemy sygnalizacji alarmu i pożaru
2.3.Systemy kontroli dostępu
2.4.Systemy telewizji przemysłowej

3.Wykonywanie projektów elektrycznych i teletechnicznych
3.1.Projektów nowych inwestycji
3.2.Projektów modernizacji instalacji
3.3.Optymalizacji projektów elektrycznych
3.4.Wykonywanie bilansów mocy nowych i istniejących obiektów

4.Wykonywanie pomiarów jakości energii elektrycznej

5.Wykonywanie nadzorów budowlanych

6. Wykonywanie w niewielkim zakresie prac budowlanych i wykończeniowych

7. Optymalizacja projektów elektrycznych w zakresie jakościowo-kosztowym

Dane adresowe:
Anny Jagiellonki
Gdańsk
Pomorskie
Poland

Obszar działalności firmy ELsolid Marek Nowak:
  • Instalacje i montaż
Instalator:
  • Instalacje i montaż -> Instalacje elektryczne i energetyczne
Serwis:
  • Instalacje i montaż -> Instalacje elektryczne i energetyczne