Desotec Polska Sp. z o.o.

Janka Wiśniewskiego 20
81-969 Gdynia