Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o. - logo

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.

+48.12.6370933

Zakres działalności Centralnego Ośrodka Chłodnictwa obejmuje:

Projektowanie i wykonywanie instalacji, obiektów i urządzeń chłodniczych specjalnego przeznaczenia:
- komór i szaf termoklimatycznych
- laboratoryjnych zamrażarek niskotemperaturowych
- specjalistycznych stanowisk do badań laboratoryjnych
- tuneli zamrażalniczych
- agregatów chłodniczych, wymienników ciepła

Prace badawczo-rozwojowe konstrukcji aparatów:
- wymienników ciepła płaszczowo rurowych i lamelowanych
- agregatów skraplających i ziębiących, ze skraplaczami chłodzonymi wodą lub powietrzem

Badania doświadczalne i atestacja:
- urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
- nadwozi izotermicznych - certyfikat ATP
- mebli chłodniczych, domowego sprzętu chłodniczego
- sprężarek, agregatów skraplających i chłodniczych

Ocena zgodności, certyfikacja i aprobaty techniczne:
- certyfikacja kompetencji personelu
- ocena zgodności, certyfikacja wyrobów
- aprobaty techniczne

Szkolenia personelu sektora chłodnictwa i pokrewnych:
- substancje kontrolowane - świadectwo kwalifikacji
- F-gazy urządzenia stacjonarne
- certyfikacja kompetencji B
- klimatyzacja samochodowa
- budowa i obsługa klimatyzatorów split
- instalacje ziębnicze na CO2

Opinie i ekspertyzy
Informacja naukowo-techniczna i normalizacyjna

Tradycje Centralnego Ośrodka Chłodnictwa sięgają 1946 roku.
W blisko 60-cioletnim okresie swojego istnienia COCH zakres jego działalności, rozpoczętej pracami projektowo-konstrukcyjnymi, rozszerzył się i obejmuje obecnie prace naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe oraz badania modelowe i pilotowe nowych generacji maszyn i urządzeń przeznaczonych dla chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzatorów. W akredytowanym laboratorium prowadzi się badania nowych wyrobów wdrażanych w przemyśle krajowym, badania atestacyjne związane z certyfikacją wyrobów.
W zakładzie doświadczalnym realizuje się konstrukcje prototypowe maszyn i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem małogabarytowych tuneli zamrażalniczych, specjalistycznych komór badawczych przemienno-temperaturowych i niskotemperaturowych, stanowisk badawczych, itp.

Dysponując nowoczesnym wyposażeniem, wysoko wykwalifikowaną załogą oraz wieloletnim doświadczeniem, Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH jest doskonale przygotowany do rozwiązywania najbardziej skomplikowanych problemów polskiego chłodnictwa.
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH stale współpracuje z ośrodkami akademickimi, organizacjami badawczymi i przemysłowymi, również międzynarodowymi jak Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa, którego jest członkiem.

Dane adresowe:
J. Lea 116
Kraków
Małopolskie
Poland

Obszar działalności firmy Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.:
  • Komory chłodnicze
  • Usługi
  • Usługi -> Usługi - projektowanie i wycena
  • Usługi -> Usługi - doradztwo techniczne
  • Usługi -> Usługi - certyfikacja
  • Usługi -> Usługi - produkcja
  • Usługi -> Usługi - pomiary
Instalator:
  • Komory chłodnicze -> Komory chłodnicze i mroźnicze
Projektant:
  • Komory chłodnicze -> Komory chłodnicze i mroźnicze