Bud-Mel

Wykonawca robót wodno - inżynieryjnych i ziemnych

Dane adresowe:
Bednarska 15
Rzeszów
Podkarpackie
Poland

Obszar działalności firmy Bud-Mel:
  • Instalacje i montaż
Instalator:
  • Instalacje i montaż -> Instalacja wodno-kanalizacyjna
Serwis:
  • Instalacje i montaż -> Instalacja wodno-kanalizacyjna
Projektant:
  • Instalacje i montaż -> Instalacja wodno-kanalizacyjna