Dane adresowe:
ul.Przewieźlika 2
Zbrosławice
Śląskie
Poland