Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

propozycja modernizacji systemów grzewczych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej przy użyciu Elektrodowych Kotłów Grzewczych typu "JOGI". Za taką modernizacją przemawiają następujące argumenty: # małe gabaryty, # w pełni automatyczna praca, # czystość i bezpieczeństwo, # wygoda użytkowania, # mała bezwładność cieplna, # bardzo wysoka sprawność energetyczna, # usuwanie kamienia kotłowego, # trwałość użytkowania (w/g ekspertów) 50 lat, # 24 miesięczna gwarancja, # może pracować samodzielnie lub równolegle z innego rodzaju piecem np. na PALIWO STAŁE, # przy dużych jednostkach nie wymaga zatwierdzenia inwestycji przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (Ustawa o zamówieniach publicznych zezwala na zakup z "Wolnej ręki" [art.70 i 71] # nie ma również zagrożenia wybuchu lub pożaru. więcej na www.yox-pol.wroclaw.pl