Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Prawdopodobnie to bakterie w zasobniku. Niech Pani najpierw spróbuje zdezynfekować instalacje podchlorynem sodu 4,5 litra 10 % podchlorynu lub 3 litry 15 % podchlorynu na 100 litrów wody, substancja jest czesto dostepna jako srodek do dezynfekcji basenów albo też Bristerem firmy Britex.