Opis stanowiska:
Firma ogólnobudowlana zatrudni Kierownika robót wentylacyjnych.

Opis stanowiska pracy
- Planowanie, kierowanie, organizacja i nadzorowanie robót instalacyjnych w oparciu o dokumentację techniczną, harmonogramy
- Prowadzenie i rozliczanie prac firm podwykonawczych oraz dostaw wg zawartych umów
- Organizacja i prowadzenie gospodarki materiałowej na budowie
- Opracowywanie harmonogramów realizacji robót, rozruchów, dostaw urządzeń
- Udział w spotkaniach koordynacyjnych w trakcie realizacji projektu
- Sporządzanie zestawień materiałowych (przedmiary, obmiary)
- Przygotowywanie kalkulacji prac zamiennych i dodatkowych
- Udział w rozruchach instalacji oraz odbiorach technicznych
- Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP
- Prowadzenie dokumentacji budowlanej,

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe
- Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi
- Doświadczenie w pracy na budowach w branży instalacyjnej
- Dobra znajomość pakietu MS Office
- Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi

Oferujemy:
- Umowę o pracę
- Atrakcyjne wynagrodzenie
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres: u.cieluch@optimumgrupa.pl