Opis stanowiska:
- nadzorowanie prawidłowego i terminowego realizowania kontraktów
- udział w naradach budowlanych i koordynowanie prac z innymi branżami
- prowadzenie uzgodnień ze zleceniodawcami oraz podwykonawcami i dostawcami,
- monitorowanie budżetu kontraktów
- przygotowywanie harmonogramów robót
- nadzór nad realizacją zamówień

Wymagania:
Wymagania:

- znajomość zagadnień z zakresu instalacji wentylacji, klimatyzacji i instalacji sanitarnych
- posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności sanitarnej
- prawo jazdy kat. B
- dyspozycyjność do pracy na terenie całego kraju

Oferujemy:
Oferujemy:

- ciekawą, odpowiedzialną pracę