EAN
5907704091370
Symbol
MAG-3 DN32
Pełnoprzelotowy zawór klapowy MAG-3 jest zaworem odcinającym o rewolucyjnie prostej, a tym samym TANIEJ i niezawodnej, zwartej konstrukcji.MAG-3 jest elementem wykonawczym Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej® typu GX automatycznie odcinającego dopływ gazu i eliminującego zagrożenia wybuchem gazu ziemnego lub propanu-butanu w pomieszczeniach.Wersja MAG-3 BIO jest przeznaczona do pracy z biogazami pochodzenia wysypiskowego lub z oczyszczalni ścieków. OBSZAR ZASTOSOWAŃ kotłownie gazowe budynki użyteczności publicznej zewnętrzne punkty redukcyjno-pomiarowe gazu (ciśnienie robocze do 0,5 MPa) układy kogeneracyjne w oczyszczalniach ścieków lub na wysypiskach śmieci (model MAG-3 BIO) CECHY umożliwia natychmiastowe i skuteczne zamknięcie dopływu gazu do instalacji otwarcie tylko ręczne (świadome!) sterowanie impulsowe (niewrażliwe na zanik napięcia zasilania) możliwość stosowania w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie wymogami Dyrektywy 94/9/WE (ATEX): II 2G c T4 prostota konstrukcji i pewność działania – 2-letnia gwarancja spełnia wymagania zasadnicze Dyrektyw 90/396/EWG, 72/23/EWG, 89/336/EEC posiada certyfikat wydany przez INiG w Krakowie Nr 41/05
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacje elektryczne i energetyczne
Wyświetleń: 27