Wymiennik entalpiczny, krzyżowo-przeciwprądowy, Microban do urządzenia ComfoAir 350 
Wymiennik entalpiczny Jednostkę ComfoAir 350 można wyposażyć w entalpiczny wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy (dostępna jako wersja ERV). Wymiennik ten stanowi nienaganne pod względem higienicznym rozwiązanie w przypadku zbyt suchego powietrza w okresie zimowym. Zapewnia nie tylko odzyskiwanie ciepła z wywiewanego powietrza, ale także przekazywanie z niego wilgoci do powietrza nawiewanego. Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego pozostają przy tym stale oddzielone – nie następuje przenoszenie zapachów lub bakterii. Wymiennik entalpiczny firmy Zehnder można bez problemu czyścić wodą.
Wymiennik entalpiczny Zehnder odzyskuje energię (cieplną i utajoną) z wylatującego strumienia powietrza wywiewanego, która w normalnym przypadku byłaby tracona i przekazuje energię z powrotem do wlatującego świeżego strumienia powietrza zapobiegając jednocześnie przedostawaniu się wywiewanych zanieczyszczeń. wysoka wydajność ze względu na zaawansowaną membranę polimerową i konstrukcję przeciwprądową zapewnia znaczące oszczędności energii oraz doskonały komfort opatentowana membrana zatrzymuje zapachy i zanieczyszczenia znajdujące się w strumieniu powietrza wywiewanego zapobiegając ich dostawaniu się do strumienia świeżego powietrza bez negatywnego wpływu na proces przekazywania energii możliwość mycia wodą membrana z wbudowaną technologia Microban zapobiega dostawaniu się drobnoustrojów czyniąc konstrukcję odporną na zagrzybienie i bakterie długi cykl żywotności przy stałej wydajności brak konieczności usuwania kondensatu wymiennik entalpiczny można w dowolnej chwili zamontować w urządzeniu wentylacyjnym
Opatentowana membrana zatrzymuje zapachy i zanieczyszczenia znajdujące sie w strumieniu powietrza wywiewanego zapobiegając ich dostawaniu sie do strumienia świeżego powietrza, bez negatywnego wpływu na proces przekazywania energii.
Kategoria: Akcesoria i narzędzia w instalacjach klimatyzacyjnych
Wyświetleń: 67