EAN
4015082357559
Symbol
235755
CFI6-25/2/03 Wyłącznik różnicowoprądowy 2-biegunowy, wytrzymałość na udar prądowy 250 A, typ AC znamionowy prąd zwarciowy 6kA napięcie znamionowe 230/400V; 50Hz zaciski szynowe / windowe z góry i z dołu  styki pom. Z-HK i Z-NHK aparat do autom ponownego zał. Z-FW/BAS Wyłączniki różnicowoprądowe CFI6 dopasowane są konturem oraz wyglądem zewnętrznym do wyłączników nadprądowych CLS6. Chroni układ napędowy przed zbędnymi przerwami w pracy spowodowanymi częstym wyzwalaniem wyłącznika różnicowoprądowego. Wyłącznik różnicowoprądowy krótkozwłoczny należy stosować tam, gdzie dochodzi do niepożądanych wyłączeń spowodowanych impulsami prądowymi.Takie przypadki mają miejsce np.:      w instalacjach z dużą grupą świetlówek, w długich przewodach,  w urządzeniach rentgenowskich,  w urządzeniach grzejnych o dużych powierzchniach,  przy rozruchu dużych silników elektrycznych, transformatorów itp.
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacje elektryczne i energetyczne
Wyświetleń: 37