Symbol
VUT 2000 WH-2
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VUT WH z odzyskiem ciepła jest kompletnym urządzeniem zapewniającym mechaniczną wymianę powietrza z równoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego w pomieszczeniach różnego typu. Urządzenie to ma za zadanie doprowadzić świeże powietrze do pomieszczeń i usunąć powietrze zanieczyszczone. Dzięki krzyżowemu wymiennikowi płytowemu zużyte powietrze przekazuje swoją energię cieplną ogrzewając nawiewane do pomieszczeń powietrze świeże. Centrale przystosowane są do podłączenia przewodów okrągłych o nominalnych średnicach 125, 150, 200, 250, 315 mm . Ponadto urządzenie zostało wyposażone w automatyczny by-pass , eliminując tym samym, konieczność wymiany wymiennika krzyżowego na wkład letni, w okresie gdy panują znacznie wyższe temperatury. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą wodną 2 lub 4 rzędową ,     nadaje się do wentylacji mieszkań domków jednorodzinnych oraz niewielkich pomieszczeń handlowych,     łatwy dostęp do obsługi centrali dzięki zdejmowanym z obu stron panelom bocznym,     użyte termoizolacyjne i dźwiękochłonne tworzywo o grubości 50mm jest przyjazne dla środowiska,     w skład centrali wchodzą dwa wentylatory odśrodkowe, wymiennik krzyżowy płytowy (rekuperator) oraz dwa filtry,     posiada wbudowane urządzenie pozwalające zabezpieczyć przed zamarzaniem rekuperatora,     zastosowano odstojnik z odprowadzaniem wody w celu zebrania i odprowadzenia skroplin,     silnik może pracować w jednym z trzech zakresów prędkości,     w zestawie wyświetlacz SAS908, Funkcje automatyki VUT WH:     włączenie i wyłączenie centrali,     wybór jednej z 3 prędkości obrotów wentylatora,     utrzymanie odpowiedniej temperatury nawiewanego powietrza przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego regulującym podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej,     zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy),     sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej,     sterowanie by-passem centrali,     kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu),     zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem,     sterowanie siłownikami przepustnic.     Do komunikacji z centralą służy panel sterowania, za pośrednictwem  którego użytkownik może:     włączyć / wyłączyć urządzenie,     ustawić temperaturę nawiewanego powietrza,     ustawić wydajności,     zaprogramować tydzień pracy centrali.
Kategoria: Centrala Centrala z odzyskiem ciepła, rekuperatory
Wyświetleń: 28