ZastosowanieNowy wentylator VENTS Silent-M jest ukryty w specjalnie skonstruowanej, odpornej na działanie temperatury, izolowanej akustycznie obudowie.VENTS Silent-M to połączenie szerokich możliwości i wysokiej wydajności zarówno wentylatorów osiowych, jak i odśrodkowych – zapewnia silny strumień powietrza i wysoki spręż.VENTS Silent-M jest polecany w celu uzyskania wydajnej wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń różnego zastosowania o wysokich wymogach co do poziomu hałasu, np. w bibliotekach, salach konferencyjnych, instytucjach naukowych, przedszkolach, itp.VENTS Silent-M jest przeznaczony do stosowania z kanałami okrągłymi o śr. 100-315 mm. Maksymalna wydajność wentylatora do 1950 m3/h.Obudowa- Zewnętrzna część obudowy wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny- Wewnętrzna izolacja w postaci 50 mm warstwy wełny mineralnej- Wewnętrzna część obudowy wykonana z wysokogatunkowego ABS. Perforacja wewnętrznej części obudowy powoduje rozproszenie fal dźwiękowych i zwiększa absorbcję dźwięku w warstwie izolacyjnej.- Specjalny profil łopat wirnika oraz ukształtowanie obudowy pozwala na precyzyjne prowadzenie skoncentrowanego strumienia powietrza oraz minimalizowanie jego oporów- Wyposażona w puszkę przyłączeniową.Silnik- Jednofazowy silnik na łożyskach kulkowych posiada dwie prędkości obrotowe.- Dla ochrony przed przeciążeniem, wentylatory wyposażone są w termo zabezpieczenie (bezpiecznik termiczny).- Klasa ochrony silnika: IP X4.Montaż- Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora.- Obudowa wentylatora wyposażona jest we wspornik mocujący, dzięki któremu wentylator może być przymocowany bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu.- Wentylatory mogą być ustawiane na początku, w środku lub na końcu systemu wentylacyjnego. W jednym systemie możliwe jest zainstalowanie pary wentylatorów równolegle (w celu zwiększenia wydajności) lub szeregowo (w celu zwiększenia ciśnienia pracy).- Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTRRegulacja prędkości- Wbudowany dwustopniowy przełącznik prędkości min-max (opcja „W)Programowany za pomocą modułu elektronicznego z regulacją prędkości termostatem elektronicznym z wbudowanym czujnikiem temperatury, przewodem zasilającym i wtyczką (opcja „U/ U1).Zasada działania wentylatora z modułem elektronicznym z regulacją prędkości termostatem elektronicznym z wbudowanym czujnikiem temperatury:- Na pokrętle termostatu należy ustawić progową wartość temperatury powietrza.- Za pomocą pokrętła regulacji prędkości ustawić minimalna prędkość silnika.- Silnik przełączy się na maksymalną prędkość w chwili kiedy temperatura powietrza osiągnie wartość ustawiona na termostacie.- Silnik przełączy się do poprzednich ustawień kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej wartości ustawionej na termostacie.Aby uniknąć częstego przełączania między prędkościami, aktywuje się opóźnienie czasowe:- Możliwość 1: Opóźnienie bazujące na temperaturze („U/ U1): silnik przełącza się na wyższą prędkość, jeśli temperatura przekracza o 2C wartość ustawioną na termostacie. Powrót do poprzedniej prędkości następuje po spadku temperatury poniżej ustawionej wartości. Ten model pracy utrzymuje poziom temperatury w przedziale mocno zbliżonym do wymaganego a przełączanie między prędkościami jest rzadsze.- Możliwość 2: Opóźnienie czasowe („Un/Un1): Kiedy temperatura przekracza wartość ustawioną na termostacie, silnik przełącza się na wyższą prędkość, a opóźnienie czasowe aktywuje się na co najmniej 5 min. Kiedy temperatura spadnie poniżej ustawień na termostacie, silnik przełączy się do poprzednich ustawień po upływie czasu wskazanego na timerze. Ten sposób jest stosowany w celu ścisłej kontroli temperatury. Zmiany prędkości wentylatora z modułem U1 będą odbywać się częściej w porównaniu do algorytmu działania wentylatora z modułem U, jednakże najkrótszym czasem opóźnienia w jednym i drugim przypadku jest 5 min.
Kategoria: Wentylatory Wentylatory kanałowe
Wyświetleń: 4