System kanałów OMEGAInnowacyjny system kanałów OMEGA umożliwia szybkie i proste wykonanie systemu wentylacji mechanicznej dla wyremontowanych pomieszczeń w których wcześniej było to niemożliwe. Dużą zaletą systemu OMEGA jest łatwy montaż oraz możliwość szybkiego pomalowania na dowolny kolor. System kanałów wentylacyjnych OMEGA składa się z ośmiu kształtek które można łączyć w dowolne konfiguracje. Pozwala to na łatwe i szybkie wbudowanie instalacji wentylacyjnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb.Cechami charakterystycznymi dla systemu ΩMEGA są: - najlepsze i najmniej inwazyjne rozwiązanie dla istniejących budynków, - możliwość szybkiego i łatwego wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w dowolnej konfiguracji, - doskonałe parametry przy wykorzystaniu systemu w wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją), - łatwość montażu, - neutralny, nie zwracający uwagi kształt, - bardzo dobre parametry izolacyjne pod względem temperaturowym i akustycznym, - możliwość nakładania na powierzchnie kanałów typowych materiałów wykończeniowych takich jak farby i tynki, - możliwość poprowadzenia przewodów instalacji elektrycznej wewnątrz kanałów, - nieograniczone możliwości dodatkowych zastosowań takich jak obsadzenie opraw oświetleniowych, głośników, kamer itp. Innowacyjny system kanałów wentylacyjnych OMEGA umożliwia szybkie i proste wykonanie systemu wentylacji mechanicznej w tych pomieszczeniach, w których bezpośrednie podłączenie, względnie poszerzenie przewodów wentylacyjnych jest niemożliwe. Dodatkowo, opracowany system ma tę zaletę, że już w trakcie jego użytkowania istnieje możliwość zwiększenia jego wydajności poprzez powiększenie ilości otworów w istniejących już kanałach wlotowo-wylotowych i/lub elementach kończących. W tym celu, w trakcie budowy systemu, montuje się wręcz w nadmiarze elementy wlotowo-wylotowe, które zewnętrznie nie różnią się od typowego kanału przelotowego. Natomiast, jeśli zaistnieje taka potrzeba, usuwa się część powierzchni odpowiedniego elementu, wykonując w ten sposób dodatkowe otwory wentylacyjne i zwiększając wydajność kanału. W skład systemu wchodzą następujące elementy: - kanał prosty przelotowy - kanał prosty przelotowy krótki - nawiewnik - narożnik zewnętrzny - narożnik zewnętrzny - nakładka - trójnik - zaślepka Wymiary kanału zostały zoptymalizowane dla strumienia powietrza rzędu od 50 do 200 m3/h. Przy takich parametrach utrzymujemy bardzo wysoki komfort akustyczny (poniżej 30 dB), oraz niskie bardzo niskie opory przepływu (
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
Wyświetleń: 12