System kanałów OMEGAInnowacyjny system kanałów OMEGA umożliwia szybkie i proste wykonanie systemu wentylacji mechanicznej dla wyremontowanych pomieszczeń w których wcześniej było to niemożliwe. Dużą zaletą systemu OMEGA jest łatwy montaż oraz możliwość szybkiego pomalowania na dowolny kolor. System kanałów wentylacyjnych OMEGA składa się z ośmiu kształtek które można łączyć w dowolne konfiguracje. Pozwala to na łatwe i szybkie wbudowanie instalacji wentylacyjnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb.
Cechami charakterystycznymi dla systemu ΩMEGA są: 
- najlepsze i najmniej inwazyjne rozwiązanie dla istniejących budynków, 
- możliwość szybkiego i łatwego wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w dowolnej konfiguracji, 
- doskonałe parametry przy wykorzystaniu systemu w wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją), 
- łatwość montażu, 
- neutralny, nie zwracający uwagi kształt, 
- bardzo dobre parametry izolacyjne pod względem temperaturowym i akustycznym, 
- możliwość nakładania na powierzchnie kanałów typowych materiałów wykończeniowych takich jak farby i tynki, 
- możliwość poprowadzenia przewodów instalacji elektrycznej wewnątrz kanałów, 
- nieograniczone możliwości dodatkowych zastosowań takich jak obsadzenie opraw oświetleniowych, głośników, kamer itp. 
Innowacyjny system kanałów wentylacyjnych OMEGA umożliwia szybkie i proste wykonanie systemu wentylacji mechanicznej w tych pomieszczeniach, w których bezpośrednie podłączenie, względnie poszerzenie przewodów wentylacyjnych jest niemożliwe. Dodatkowo, opracowany system ma tę zaletę, że już w trakcie jego użytkowania istnieje możliwość zwiększenia jego wydajności poprzez powiększenie ilości otworów w istniejących już kanałach wlotowo-wylotowych i/lub elementach kończących. W tym celu, w trakcie budowy systemu, montuje się wręcz w nadmiarze elementy wlotowo-wylotowe, które zewnętrznie nie różnią się od typowego kanału przelotowego. Natomiast, jeśli zaistnieje taka potrzeba, usuwa się część powierzchni odpowiedniego elementu, wykonując w ten sposób dodatkowe otwory wentylacyjne i zwiększając wydajność kanału. 
W skład systemu wchodzą następujące elementy: 
- kanał prosty przelotowy 
- kanał prosty przelotowy krótki 
- nawiewnik 
- narożnik zewnętrzny 
- narożnik zewnętrzny 
- nakładka 
- trójnik 
- zaślepka 
Wymiary kanału zostały zoptymalizowane dla strumienia powietrza rzędu od 50 do 200 m3/h. Przy takich parametrach utrzymujemy bardzo wysoki komfort akustyczny (poniżej 30 dB), oraz niskie bardzo niskie opory przepływu (
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
Wyświetleń: 29