EAN
5901615144309
Symbol
K-070619
System KAN‑therm Press: trójnik PPSU press z pierścieniem zaprasowywanym 26×3 / 20×2 / 16×2 Uwaga:Śrubunki współpracują z kształtkami do połączeń śrubunkowych oraz rozdzielaczami wyposażonymi w nyple. System KAN‑therm Press jest kompletnym systemem instalacyjnym składającym się ze złączek zaprasowywanych, złącz skręcanych wraz z rozdzielaczami i szafkami instalacyjnymi oraz rur wielowarstwowych w zakresie średnic:— PE‑RT/Al/PE‑RT Multi Universal: Ø14‑40 mm,— PE‑X/Al/PE‑X: Ø50‑63 mm.Technologia nowoczesnaNajnowszej generacji tworzywo (PPSU – polisulfon fenylenu) zastosowane do produkcji złącz zaprasowywanych zapewnia:— absolutną odporność na procesy korozyjne,— całkowitą neutralność w stosunku do wody pitnej,— trwałość kształtek wyższą od rur,— wysoką wytrzymałość mechaniczną.Technologia produkcji złącz z PPSU praktycznie wyklucza możliwość powstawania wad ukrytych.Rury Multi Universal Systemu KAN‑therm Press zbudowane są z wewnętrznej i zewnętrznej warstwy polietylenu PE‑RT o podwyższonej odporności termicznej. Pomiędzy warstwami polietylenu znajduje się, trwale z nimi związana, warstwa aluminium. Taka konstrukcja zapewnia naturalną odporność na dyfuzję tlenu do instalacji, elastyczność oraz brak „pamięci kształtu” (rury po gięciu zachowują nadany kształt), ośmiokrotną redukcję wydłużenia termicznego w porównaniu do rur polietylenowych. Technologia na lataSystem KAN‑therm Press, dzięki perfekcyjnej konstrukcji elementów składowych oraz ich wzajemnemu dopasowaniu, zapewnia:— ponad 50‑cio letnią trwałość eksploatacyjną,— możliwość pracy w wysokich temperaturach – Trob = 80 °C (robocza), Tmax = 90°C (maksymalna, źródło ciepła powinno posiadać zabezpieczenie przed wzrostem temperatury powyżej tej wartości) i ciśnieniu roboczym do 10 bar.— niezwykle trwałe złącza PPSU, których maksymalne parametry pracy limitowane są trwałością rur,— absolutny brak zjawiska korozji niezależnie od jakości wody.Technologia optymalnaSystem KAN‑therm Press pozwala na wybór rozwiązań optymalnych pod względem technicznym i ekonomicznym dzięki:— możliwości krycia złącz Press w posadzkach podłóg,— możliwości stosowania rur jednego typu do instalacji wodnych i grzewczych
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wyświetleń: 22