Symbol
TS4
Opis ogólny Sterownik TS4 jest nowoczesnym układem mikroprocesorowym przeznaczonym do sterowania pracą od 2 do 4 urządzeń w trybie pracy turnusowej, polegającej na stopniowym uruchamianiu poszczególnych urządzeń w zadanych okresach czasowych. Możliwa jest jednoczesna praca od 1 do 3 klimatyzatorów. Dzięki zastosowaniu sterownika TS4 zbędne staje się zastosowanie przełączników czasowych (timerów) i skomplikowanego układu podłączeń elektrycznych. Dodatkowo sterownik kontroluje temperaturę w pomieszczeniu za pomocą czujki cyfrowej i w razie potrzeby załącza dodatkowe urządzenie. Urządzenie posiada funkcję alarmu która włącza się, gdy mierzona temperatura w pomieszczeniu przekracza zadaną. Aby ustawić parametry sterownika TS4 wystarczy go podłączyć TYLKO do złącza USB laptopa. A następnie zamontować zaprogramowany sterownik TS4 w miejscu instalacji. Przykład pracy turnusowej Do sterownika TS4 mamy podłączone 4 urządzenia. Pierwsze urządzenie pracuje przez np. 25h po tym czasie urządzenie wyłącza się i włącza drugie urządzenie na kolejne 25h, następnie sytuacja powtarza się przy trzecim (po 50h) i czwartym urządzeniu (po 75h). Po tym czasie ponowie uruchamia się nam pierwsze urządzenie i w ten sposób uzyskujemy pracę turnusową. W przypadku podwyższonej temperatury załączane jest kolejne urządzenie. W takiej sytuacji pracują jednocześnie 2 urządzenia. Jeśli temperatura obniży się poniżej zadanej wówczas pracuje jedno urządzenie, natomiast drugie się wyłącza. Jeżeli temperatura nie obniży się pomimo jednoczesnej pracy wszystkich urządzeń włącza się alarm. Zalety - sterownik precyzyjnie mierzy temperaturę w pomieszczeniu za pomocą czujki cyfrowej z dokładnością do 0,1C;- intuicyjna zmiana parametrów pracy odbywa się przez podłączenie sterownika TS4 do komputera poprzez gniazdo USB; - dzięki wykorzystaniu USB nie jest wymagane podłączenie zasilania do sterownika TS4; - urządzenie automatycznie dostosowuje się do napięcia w przedziale od 12 do 24V.
Kategoria: Instalacje i montaż Montaż instalacji klimatyzacyjnej
Wyświetleń: 50