Sterownik HAVACO GWC Controller jest niezależnym regulatorem mikroprocesorowym wyposażonym w duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD.
Sterownik został zaprojektowany do sterowania Gruntowymi Wymiennikami
Ciepła (GWC) przez sterowanie przepustnicami i zaworami z siłownikami
lub wentylatorami. HAVACO GWC Controller umożliwia sterowanie procesami
ogrzewania i chłodzenia pasywnego. W inteligentny sposób wybiera źródło
ciepła/chłodu z uwzględnieniem trzech różnych temperatur. Profesjonalny i
inteligentny sterownik do kontroli systemów gdzie należy wybrać źródło
ciepła lub chłodu z dwóch różnych źródeł równocześnie zabezpieczając
budynek przed nadmiernym wychłodzeniem.
Kategoria: Akcesoria i narzędzia w instalacjach wentylacyjnych
Wyświetleń: 113